ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული რეკლამა

 • Display Ads 
 • IPD (Facebook, Viber, Tinder)
 • დასმული მიზნებიდან გამომდინარე საბანერე  კამპანიის სტრატეგიის განსაზღვრა, განხორციელება და მონიტორინგი (გვერდზე ჩართულობის ზრდა, კონკრეტულ მესიჯებზე მაქსიმალური წვდომის უზრუნველყოფა)
 • რეკლამის განთავსება მედიუმებზე და მომხმარებელთა ჩართულობის ზრდა
 • მიზნობრივი აუდიტორიის განსაზღვრა
 • მომხმარებელთა ქცევის ანალიზი
 • რემარკეტინგი
 • წარმოებული სარეკლამო კამპანიების ანალიტიკა და რეპორტინგი
 • რეკლამის განთავსება ვებსაიტებზე
 • Google Adwords კამპანიის სტრატეგიის შემუშავება, განხორციელება და მართვა
 • კამპანიის კონცეფციის დაგეგმვა (მათ შორის: სამიზნე აუდიტორიის, შესაბამისი ვებგვერდების, კრეატივების, ბიუჯეტისა და მიზნების)
 • კამპანიის მართვა (მონიტორინგი, ტესტირება)
 • კამპანიის მუშაობის გაზომვა
 • ანგარიშგება (ყოველთვიური / კამპანიის მიხედვით)
 • რეკლამა Google Adwords- ზე
  • Google Search
  • Google Display Network (GDN)
  • Google Remarketing
  • Video Ads
  • AdMob Platform
 • რემარკეტინგი
 • კონვერსიების მონიტორინგი

რეკლამა ინტერნეტში

გამოიყენეთ რეკლამირების სრული პოტენციალი, გადადგი პირველი ნაბიჯი მასშტაბური წარმატებისკენ

👉 სრული ინტერნეტ სერვისი

სერვისები

NEWS CMS

მედიამარკეტინგი

კონტენტ მარკეტინგი

სოციალური მედიის მენეჯმენტი

SEO ოპტიმიზაცია

უფასო SEO აუდიტი