ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

კონტენტ მარკეტინგი

კომპანიის მხრიდან ან მის შესახებ მედიუმებზე განთავსებული ტექსტური და ვიზუალური კონტენტის ანალიზი

  • დამკვეთის ბიზნეს და მარკეტინგული მიზნებიდან გამომდინარე კონტენტის კატეგორიების შექმნა
  • კონტენტის მედია გავრცელების კალენდრის შექმნა
  • კონტენტის გავრცელების უზრუნველყოფა
  • შედეგების მონიტორინგი და რეპორტინგი
  • კონტენტ მარკეტინგის სტრატეგიული ამოცანების შესაბამისი ტექსტური და ვიზუალური კონტენტის შექმნა
  • ტექსტური კონტენტი: ქოფირაითინგი, საინფორმაციო, საიმიჯო და არაპირდაპირი სტატიები
  • ვიზუალური მასალები: ფოტო, ვიდეო, 2D & 3D ანიმაცია, გრაფიკული ვიზუალები
  • შედეგების მონიტორინგი და რეპორტინგი

სერვისები

NEWS CMS

მედიამარკეტინგი

სოციალური მედიის მენეჯმენტი

ციფრული რეკლამირება

SEO ოპტიმიზაცია