ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Applicable Brower

შესაბამისი ბრაუზერი

ნებისმიერი ბრაუზერი, რომელზეც რეკლამა გამოჩნდება, მიუხედავად იმისა, გაეშვება თუ არა ის.

Artifacting

არტეფაქტი

დარღვევა, რომელიც გამოწვეულია აუდიო ან ვიდეომასალაში კომპრესიული ალგორითმის შესვლით (კოდეკი). გამოსახულებებს შესაძლოა, ჰქონდეს დაზიანებული პიქსელები (ხშირად თეთრი წერტილების სახით), რომლებიც არ არსებობდა ორიგინალ გამოსახულებაში. იხ. კოდეკი.

Aspect Ratio

ასპექტის თანაფარდობა

სურათის ჩარჩოს სიგანისა და სიმაღლის თანაფარდობა. სატელევიზიო მაუწყებლობა მიმდინარეობს 4:3 (1.33:1) ასპექტის თანაფარდობით; ციფრული ტელევიზიის მაუწყებლობა ხდება 16:9 (1.78:1) თანაფარდობით; ფილმების დიდი ნაწილი გადაღებულია, სულ მცირე, 1.85:1 თანაფარდობით. IMU ასპექტის თანაფარდობა არის 6:5 (330*250; 336*280; და 180*150).

Audit

აუდიტი

მესამე მხარის აქტივობის ვალიდაცია და/ან ინტერნეტაქტივობასთან/რეკლამასთან დაკავშირებული პროცესების გაზომვა. აქტივობის აუდიტით დაანგარიშდება აქტივობები, პროცესის აუდიტით კი აქტივობების დაანგარიშების შიდა კონტროლი ხორციელდება.

Auditor

აუდიტორი

მესამე მხარის დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომელიც აუდიტს ახორციელებს.

Ad Recall

რეკლამის გახსენება

რეკლამის ეფექტურობის საზომი, რომლის გამოყენებითაც რესპონდენტებს ანახვებენ რეკლამას და მოგვიანებით სთხოვენ, ნანახი რეკლამა გაიხსენონ. რეკლამის გახსენება შესაძლებელია დახმარებით ან მის გარეშე. დახმარების გამოყენების შემთხვევაში რეკლამის გახსენებისას რესპონდენტს ეუბნებიან რეკლამაში ნაჩვენები ბრენდის ან კატეგორიის სახელს.

Ad Request

რეკლამის მოთხოვნა

რეკლამის მოთხოვნა მომხმარებლის პირდაპირი აქტივობის შედეგია, რასაც სარეკლამო სერვერი აფიქსირებს. რეკლამის მოთხოვნა შეიძლება პირდაპირ მომხმარებლის ბრაუზერიდან მოდიოდეს, ან შუამავალი ინტერნეტწყაროდან, როგორიცაა ვებკონტენტის სერვერი.

Ad Serving

რეკლამის მიწოდება

სერვერის მიერ რეკლამის მიწოდება საბოლოო მომხმარებლის კომპიუტერისთვის, სადაც ხდება რეკლამის ბრაუზერის მიერ გამოსახვა და/ან ქეშირება. როგორც წესი, რეკლამა მიეწოდება ვებგვერდის ან მესამე მხარის სარეკლამო სერვერის მიერ. რეკლამები შეიძლება ჩართული იყოს გვერდში ან ცალკე მიეწოდოს.

Ad Space

რეკლამის ადგილი

ადგილი საიტზე, რომლის გამოყენებაც შეიძლება რეკლამის განსათავსებლად. საიტზე თითოეული ადგილი ინდივიდუალურად განისაზღვრება. ერთ გვერდზე შეიძლება რამდენიმე სარეკლამო ადგილი არსებობდეს.

Ad Stream

რამდენიმე რეკლამის გამოსახვა

რეკლამების სერია, რომლებსაც მომხმარებელი საიტზე ერთი ვიზიტის დროს ნახულობს (ე.წ. ჩვენება).