ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Applicable Brower

ნებისმიერი ბრაუზერი, რომელზეც რეკლამა გამოჩნდება, მიუხედავად იმისა, გაეშვება თუ არა ის.

Artifacting

დარღვევა, რომელიც გამოწვეულია აუდიო ან ვიდეომასალაში კომპრესიული ალგორითმის შესვლით (კოდეკი). გამოსახულებებს შესაძლოა, ჰქონდეს დაზიანებული პიქსელები (ხშირად თეთრი წერტილების სახით), რომლებიც არ არსებობდა ორიგინალ გამოსახულებაში. იხ. კოდეკი.

Aspect Ratio

სურათის ჩარჩოს სიგანისა და სიმაღლის თანაფარდობა. სატელევიზიო მაუწყებლობა მიმდინარეობს 4:3 (1.33:1) ასპექტის თანაფარდობით; ციფრული ტელევიზიის მაუწყებლობა ხდება 16:9 (1.78:1) თანაფარდობით; ფილმების დიდი ნაწილი გადაღებულია, სულ მცირე, 1.85:1 თანაფარდობით. IMU ასპექტის თანაფარდობა არის 6:5 (330*250; 336*280; და 180*150).

Audit

მესამე მხარის აქტივობის ვალიდაცია და/ან ინტერნეტაქტივობასთან/რეკლამასთან დაკავშირებული პროცესების გაზომვა. აქტივობის აუდიტით დაანგარიშდება აქტივობები, პროცესის აუდიტით კი აქტივობების დაანგარიშების შიდა კონტროლი ხორციელდება.

Auditor

მესამე მხარის დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომელიც აუდიტს ახორციელებს.

Ad Materials

შემოქმედებითი ნამუშევარი, ასლი, მოქმედი URL (უნიფიცირებული მისამართი) და მოქმედი სამიზნე გვერდები, რომლებიც გამყიდველს სარეკლამო კამპანიის დაწყებამდე უნდა ჩაბარდეს.

Anonymizer

დამხმარე ხელსაწყო, რომელიც ვებგვერდს საშუალებას არ აძლევს, დაინახოს მომხმარებლის ინტერნეტპროტოკოლის (IP) მისამართი.

Ad Network

ბევრი ვებგვერდის სარეკლამო ინვენტარის აგრეგატორი ან ბროკერი. სარეკლამო ქსელები ქსელში არსებული ვებგვერდების გაყიდვების წარმომადგენლები არიან.

Applet

პატარა ზომის პროგრამული აპლიკაცია, რომელსაც ბრაუზერი ყველაზე ხშირად იყენებს ანიმაციური კონტენტის დაუყოვნებლივ გამოსახვის და/ან მონაცემთა ბაზის კვლევების ჩასატარებლად, რასაც მომხმარებელი ითხოვს.

Ad Recall

რეკლამის ეფექტურობის საზომი, რომლის გამოყენებითაც რესპონდენტებს ანახვებენ რეკლამას და მოგვიანებით სთხოვენ, ნანახი რეკლამა გაიხსენონ. რეკლამის გახსენება შესაძლებელია დახმარებით ან მის გარეშე. დახმარების გამოყენების შემთხვევაში რეკლამის გახსენებისას რესპონდენტს ეუბნებიან რეკლამაში ნაჩვენები ბრენდის ან კატეგორიის სახელს.