ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Applicable Brower

შესაბამისი ბრაუზერი

ნებისმიერი ბრაუზერი, რომელზეც რეკლამა გამოჩნდება, მიუხედავად იმისა, გაეშვება თუ არა ის.

Artifacting

არტეფაქტი

დარღვევა, რომელიც გამოწვეულია აუდიო ან ვიდეომასალაში კომპრესიული ალგორითმის შესვლით (კოდეკი). გამოსახულებებს შესაძლოა, ჰქონდეს დაზიანებული პიქსელები (ხშირად თეთრი წერტილების სახით), რომლებიც არ არსებობდა ორიგინალ გამოსახულებაში. იხ. კოდეკი.

Aspect Ratio

ასპექტის თანაფარდობა

სურათის ჩარჩოს სიგანისა და სიმაღლის თანაფარდობა. სატელევიზიო მაუწყებლობა მიმდინარეობს 4:3 (1.33:1) ასპექტის თანაფარდობით; ციფრული ტელევიზიის მაუწყებლობა ხდება 16:9 (1.78:1) თანაფარდობით; ფილმების დიდი ნაწილი გადაღებულია, სულ მცირე, 1.85:1 თანაფარდობით. IMU ასპექტის თანაფარდობა არის 6:5 (330*250; 336*280; და 180*150).

Audit

აუდიტი

მესამე მხარის აქტივობის ვალიდაცია და/ან ინტერნეტაქტივობასთან/რეკლამასთან დაკავშირებული პროცესების გაზომვა. აქტივობის აუდიტით დაანგარიშდება აქტივობები, პროცესის აუდიტით კი აქტივობების დაანგარიშების შიდა კონტროლი ხორციელდება.

Auditor

აუდიტორი

მესამე მხარის დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომელიც აუდიტს ახორციელებს.

Advertiser

რეკლამის გამომქვეყნებელი

კომპანია, რომელიც ფულს იხდის რეკლამისთვის.

Advertising Revenue

სარეკლამო შემოსავალი

შემოსავალი, რომელიც მიიღება რეკლამის გაყიდვიდან. იხ. Interactive Advertising Revenue- ინტერაქციული რეკლამის შემოსავალი.

Affiliate Marketing

შვილობილი მარკეტინგი

შეთანხმება ორ ვებგვერდს შორის, რომლის ფარგლებშიც ერთი საიტი (შვილობილი) თანახმაა, განათავსოს კონტენტი ან რეკლამა სხვა საიტზე, მნახველების მოზიდვის მიზნით. სანაცვლოდ, შვილობილი საიტი იღებს წილს გაყიდვებიდან ან სხვა სახის წილს გაწეული მომსახურებისთვის.

Alternative Text

ალტერნატიული ტექსტი

სიტყვა ან ფრაზა, რომელიც მომხმარებელს საკუთარ ბრაუზერზე მაშინ გამოესახება, როდესაც ფოტოს ჩამოტვირთვის ფუნქცია გამორთული აქვს, ან როდესაც გვერდს ტოვებს „სტოპ“ ღილაკზე თითის დაჭერით მანამ, სანამ ყველა ფოტო ჩამოიტვირთება. ასევე, ჩნდება, როგორც ტექსტი, როდესაც მომხმარებელი მაუსს ფოტოგამოსახულებაზე აჩერებს.

Animated Advertisement

ანიმაციური რეკლამა

რეკლამა, რომელიც დროთა განმავლობაში იცვლება. მაგალითად, ანიმაციური რეკლამა არის Java აპლეტი ან Shockwave ან GIF89a ფაილი.