ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Buffering

როდესაც მედიაფლეიერი ინახავს გაშვებული მედიაფაილის ნაწილებს, მანამ სანამ მასალის ჩვენებისთვის ინფორმაცია საკმარისი რაოდენობითაა.

Button

1) გრაფიკული გამოსახულება, რომელსაც შეიძლება დავაჭიროთ და რომელიც შეიცავს კონკრეტულ ფუნქციას, როგორიცაა სხვა ადგილას გადაყვანა ან პროგრამის გაშვება; 2) ღილაკები შეიძლება, ასევე, იყოს რეკლამა. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: www.iab.net

Browser

პროგრამა, რომელსაც შეუძლია მოთხოვნის გაკეთება, ჩამოტვირთვა, ქეშირება და დოკუმენტების გამოსახვა, რომლებიც ხელმისაწვდომია მსოფლიო კომპიუტერულ ქსელში. ბრაუზერი შეიძლება იყოს ტექსტური ან გრაფიკული.

Browser Sniffer

იხ. sniffer/სნიფერი.

BtoB/B2B (Business-to-Business)

ბიზნესი, რომლის მომხმარებელიც სხვა ბიზნესია.

BtoC (Business-to-Consumer)

ბიზნესი, რომლის ძირითადი კლიენტები მომხმარებლები არიან.

Bounce

მოქმედება, რომლის დროსაც ელექტრონული წერილი უკან უბრუნდება ელექტრონული ფოსტის სერვერს, როგორც წაუკითხავი.

Broadband

ინტერნეტკავშირი, რომელიც მიწოდებას ახორციელებს ბიტების შედარებით მაღალი მაჩვენებლით – ბიტის ნებისმიერი მაჩვენებელი, რომელიც შეადგენს ან აღემატება 100 კილობიტს წამში. კაბელური მოდემები, DSL და ISDN – ყველა გვთავაზობს ფართოდიაპაზონიან კავშირს.

Bot

რობოტის შემოკლებული ვერსია. იხ. Intelligent agent/ინტელექტუალური აგენტი, რობოტი.

Banner

გრაფიკული გამოსახულება, რომელიც გვხვდება HTML გვერდზე და გამოიყენება რეკლამის სახით. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: www.iab.net