ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
Search
Close this search box.
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Cyber Café

კიბერკაფე
ადგილი, სადაც მოთავსებულია ინტერნეტთან დაკავშირებული და საჯაროდ ხელმისაწვდომი კომპიუტერები.

CRM

CRM
მომხმარებლებთან ურთიერთობის მარკეტინგი. მარკეტინგის ფორმა, რომელიც კონკრეტულად არის მიმართული ბრენდის მიმართ ლოიალობის გასაზრდელად.

Crawler

ქროლერი/საძიებო რობოტი
პროგრამა, რომელიც ვირტუალურად სტუმრობს ყველა გვერდს და ქმნის საძიებო სისტემის მონაცემებს. ასეთი პროგრამა ორიენტირებულია უფრო ტექსტურ, ვიდრე გრაფიკულ ფაილებზე. ასევე, იხ. Spider/ობობა, Bot/ბოტი და Intelligent Agent/ინტელექტუალური აგენტი.

CPTM (Cost Per Targeted ThousandImpressions)

CPTM - თითოეული ათასი სამიზნე ჩვენების ღირებულება
გულისხმობს აუდიტორიას, რომელიც განსხვავდება კონკრეტული დემოგრაფიული ან სხვა მახასიათებლებით. მაგალითად, 18-25 წლამდე გოლფის მოთამაშე მამაკაცები. CPM-სა და CPTM-ს შორის განსხვავება მდგომარეობს იმაში, რომ CPM არის ჩვენებების ჯამური რაოდენობისთვის, ხოლო CPTM გულისხმობს მხოლოდ სამიზნე აუდიტორიისთვის ჩვენებას.

CPT (Cost-Per-Transaction)

CPT - თითოეული ოპერაციის ღირებულება
იხ. CPO/თითოეული შეკვეთის ღირებულება.

CPS (Cost-Per-Sale)

CPS - თითოეული გაყიდვის ღირებულება
რეკლამის გამომქვეყნებლის მიერ ერთი გაყიდვაზე გაწეული ხარჯი. თუ ეს პრინციპი მედიაშესყიდვების პრინციპთან ერთად იქნება გამოყენებული, შეიძლება საიტზე შეთავაზებულ იქნას ქუქი და გამოჩნდეს რეკლამის გამომქვეყნებლის გვერდზე ონლაინ გაყიდვის წარმატებით დასრულების შემდეგ.

CPO (Cost-Per-Order)

CPO - თითოეული შეკვეთის ღირებულება
რეკლამის ღირებულება, მიღებული შეკვეთების რაოდენობაზე დაყრდნობით. ასევე, ცნობილია, როგორც Cost-Per- Transaction/თითოეული ოპერაციის ღირებულება.

CPM Pricing Model

CPM ფასის მოდელი
ფასის დადგენის მოდელი, რომელიც ეფუძნება რეკლამის ჩვენების ღირებულებას. დამატებით იხ. CPM და Pay-Per- Impression/თითოეული ჩვენების ღირებულება.

CPM (Cost-Per-Thousand)

CPM - თითოეული ათასის ღირებულება
ეს არის მედიატერმინი, რომელიც ასახავს 1, 000 ნახვის ღირებულებას. მაგალითისთვის, თუ ვებგვერდი ერთ რეკლამას 1, 500 აშშ დოლარს აფასებს და ფიქსირდება 100, 000 ვიზიტორის შემოსვლა, მაშინ CPM შეადგენს 15 აშშ დოლარს (1, 500 აშშ დოლარი გაყოფილი 100-ზე).

Cookie

ქუქი
ფაილი მომხმარებლის ბრაუზერში, რომელიც ახდენს მომხმარებლის ბრაუზერის იდენტიფიკაციას. არსებობს ორი სახეობის ქუქი: მუდმივი და სესიური ქუქი. სესიური ქუქი დროებითია და ბრაუზერის დატოვების შემდეგ იშლება. მუდმივი ქუქი კი მომხმარებლის მყარ დისკზე რჩება მანამ, სანამ მას თავად მომხმარებელი არ წაშლის, ან სანამ თავად ქუქი ფაილს არ გაუვა ვადა.