ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

DHTML (Dynamic Hypertext MarkupLanguage)

HTML ბრძანებების ფართო ნაკრები, რომლებსაც ვებ დიზაინერები იყენებენ ანიმაციური და უფრო ინტერაქციული კონტენტის შესაქმნელად, ვიდრე ეს HTML შემთხვევაში ხდება.

Digital Signatures

ელექტრონული დოკუმენტების ხელმოწერა. მსგავსი ხელმოწერით განისაზღვრება პიროვნება და შესაძლებელია მისი სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დასაყენებლად გამოყენება. ციფრული ხელმოწერით მტკიცდება დოკუმენტის ნამდვილობა და ძალაში ყოფნა.

Digital Video Server

სპეციალურად გამოყოფილი კომპიუტერი, რომელიც მოთავსებულია ცენტრალურ ადგილას და იღებს ბრძანებებს ტელემაყურებლისგან მოთხოვნამდე, ვიდეოაპლიკაციის გამოყენებით. მოთხოვნის მიღების შემდეგ მომხმარებელს მიეწოდება მოთხოვნილი ციფრული ვიდეო.

Display

ჩამოტვირთვის წარმატებით დასრულება, რაც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, იხილოს კონტენტი.