ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Flame

გამომწვევი ან კრიტიკული აზრის გავრცელება ელექტრონული ფოსტის ან ჯგუფში გამოქვეყნების გზით.

Flash Downloading

პროგრამული განახლებების ციფრული ტელევიზიის მიმღებზე ავტომატურად ჩამოტვირთვის უნარი.

Flash TM

Macromedia-ს ვექტორული გრაფიკული ფაილების ფორმატი, რომელიც გამოიყენება ვებგვერდზე ინტერაქციული ანიმაციების გამოსახვის მიზნით. მდიდარი მედიატექნოლოგიის ეს ფორმა ხელმისაწვდომია ფლაგინის სახით.

Floating Ads

რეკლამა ან რეკლამები, რომლებიც ჩნდება მთავარი ბრაუზერის ფანჯრის ზედა ნაწილში, ვებგვერდის კონტენტის თავზე, რითაც იქმნება განცდა, რომ რეკლამა ტივტივებს საიტის თავზე.

Fold

რეკლამა ან კონტენტი, რომლის ნახვაც შესაძლებელია ვებგვერდის ჩატვირთვისთანავე. მომხმარებელს არ სჭირდება გვერდის ქვედა ნაწილის (ან გვერდითი ნაწილების) დათვალიერება რეკლამის სანახავად. ვინაიდან ეკრანის გაფართოება დიდ ზეგავლენას ახდენს ნახვად კონტენტზე, სასარგებლოა იმის ცოდნა, გაფართოების რა მონაცემებით სარგებლობენ ვებგვერდის მომხმარებლები – 640*480 თუ 800*600 პიქსელი (და ზემოთ).

Frame Rate

ვიდეოს ჩარჩოების რაოდენობა, რომლებიც გამოისახა ერთი ჩვენების დროს. რაც უფრო მაღალია ჩარჩოების სიხშირე, მით უფრო მაღალია გამოსახულების ხარისხი.

Frames

რამდენიმე დამოუკიდებელი განყოფილება, რომლებიც გამოიყენება ერთი ვებგვერდის შესაქმნელად. თითოეული ჩარჩო აწყობილია, როგორც ცალკეული HTML ფაილი, მაგრამ ერთი „მასტერ“ ფაილი აკონტროლებს თითოეული ნაწილის მდებარეობას. როდესაც მომხმარებელი ითხოვს ჩარჩოების მქონე გვერდს, მაშინ რამდენიმე ფაილი ერთდროულად გამოისახება. ჩარჩოების მქონე გვერდები/რამდენიმე შრის მქონე გვერდები ერთ მოთხოვნას აფიქსირებენ, როგორც რამდენიმე მოთხოვნას. IAB-ის სარეკლამო კამპანიის მონაცემების დაანგარიშების სახელმძღვანელოს თანახმად, გვერდის ჩვენების დათვლის მიზნით ერთ ჩარჩოზე მხოლოდ ერთი ფაილი უნდა დაითვალოს.

Frequency

რეკლამის ერთი და იმავე ბრაუზერისთვის მიწოდების რაოდენობა ერთი სესიის ან დროის კონკრეტულ პერიოდში. საიტი შეიძლება იყენებდეს ქუქი ფაილს რეკლამის სიხშირის დასარეგულირებლად.

FTP (File Transfer Protocol)

ინტერნეტ პროტოკოლი, რომელიც ხელს უწყობს ფაილების გადაცემას.

Finger

ინტერნეტხელსაწყო, რომელიც განსაზღვრავს ინტერნეტში მყოფი ადამიანების ადგილმდებარეობას. ასევე, ფინგერი ხანდახან გამოიყენება არაპერსონალურ ინფორმაციაზე წვდომის მისაღებად, მაგრამ ეს პროგრამა ყველაზე ხშირად გამოიყენება იმის დასადგენად, რეგისტრირებულია თუ არა კონკრეტული პიროვნება კონკრეტულ საიტზე. თუმცა, ყველა ვებგვერდი არ აკმაყოფილებს ფინგერიდან შემოსულ მოთხოვნებს.