ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Gigabyte

ერთი გიგაბაიტი უდრის 1000 მეგაბაიტს.

Gross Exposures

რეკლამის მიწოდების ჯამური რაოდენობა, მათ შორის ერთი და იმავე პირის მიერ ჩამოტვირთვა.

GSM (Global System of Mobile)

უსადენო სატელეფონო სტანდარტი ევროპაში.

GUI (Graphical Interchange Format)

ხერხი, რომლის საშუალებითაც მომხმარებლები ერთმანეთთან ურთიერთობენ ვიზუალური გამოსახულებებითა და მაუსით, ნაცვლად ბრძანების მსგავსი მეთოდის გამოყენებისა.

GIF (Graphic Interchange Format)

გრაფიკული ფორმატი, რომელიც იყენებს შედარებას გამოსახულებების შენახვისა და ჩვენებისთვის.

GIF89a/Animated GIF

GIF ფორმატის გაფართოებული ფორმატი, რომელიც ქმნის ანიმაციას ერთ გამოსახულებაში შენახული გამოსახულებების თანმიმდევრობით. შეყოვნება შესაძლოა, დარეგულირდეს ანიმაციური ფორმის მისაცემად, მაგალითად, როგორც ეს ილუსტრირებული წიგნების შემთხვევაში ხდება.