ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
Search
Close this search box.
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

GIF (Graphic Interchange Format)

GIF - გრაფიკული გაცვლის ფორმატი
გრაფიკული ფორმატი, რომელიც იყენებს შედარებას გამოსახულებების შენახვისა და ჩვენებისთვის.

GIF89a/Animated GIF

GIF89a-ფორმატი/ ანიმაციური GIF
GIF ფორმატის გაფართოებული ფორმატი, რომელიც ქმნის ანიმაციას ერთ გამოსახულებაში შენახული გამოსახულებების თანმიმდევრობით. შეყოვნება შესაძლოა, დარეგულირდეს ანიმაციური ფორმის მისაცემად, მაგალითად, როგორც ეს ილუსტრირებული წიგნების შემთხვევაში ხდება.

Gigabyte

გიგაბაიტი
ერთი გიგაბაიტი უდრის 1000 მეგაბაიტს.

Gross Exposures

ჯამური ჩვენება
რეკლამის მიწოდების ჯამური რაოდენობა, მათ შორის ერთი და იმავე პირის მიერ ჩამოტვირთვა.

GSM (Global System of Mobile)

GSM - მობილური კავშირის გლობალური სისტემა
უსადენო სატელეფონო სტანდარტი ევროპაში.

GUI (Graphical Interchange Format)

GUI - გრაფიკული ჩანაცვლების ფორმატი
ხერხი, რომლის საშუალებითაც მომხმარებლები ერთმანეთთან ურთიერთობენ ვიზუალური გამოსახულებებითა და მაუსით, ნაცვლად ბრძანების მსგავსი მეთოდის გამოყენებისა.