ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Host

ქსელში ჩართული ნებისმიერ კომპიუტერი, რომელიც გთავაზობთ მომსახურებებს ან კავშირს სხვა, ქსელში ჩართულ კომპიუტერებთან. ჰოსტს აქვს მასთან დაკავშირებული IP მისამართი.

Hostlists

ჩამოსაშლელი ან გასახსნელი მენიუ, რომელიც გამოისახება ბრაუზერში ან საძიებო სისტემაში და მოიცავს ახალ ან პოპულარულ საიტებს.

Hot Spot

იხ. Hyperlink/ბმული.

House Ads

თავად კომპანიის კუთვნილი პროდუქტების ან მომსახურებების რეკლამა. „შემოსავალი“ საკუთრი რეკლამებიდან არ უნდა შევიდეს შემოსავლების ანგარიშგებაში.

HTML (Hypertext Markup Language)

კოდების ნაკრები ტექსტურ (*.txt) ფაილში, რომელიც განსაზღვრავს მიღებულ ინფორმაციას და ამ ინფორმაციის ბრაუზერისთვის მიწოდებას. არსებობს ორი სახეობის მარკირების ენა: ანკერი და ფორმატი. ანკერის მარკირების ენა განსაზღვრავს, რა იქნა მიღებული, ხოლო ფორმატი განსაზღვრავს, რის გადაცემა მოხდება.

HTML Page

ჰიპერტექსტის მარკირების ენის დოკუმენტი, რომელიც ინახება ვებსერვერზე და/ან იქმნება მოთხოვნის დროს, რათა დაფიქსირდეს მოთხოვნის დაკმაყოფილება. ტექსტთან ერთად, HTML გვერდი შეიძლება მოიცავდეს გრაფიკულ გამოსახულებებს, ვიდეო, აუდიო და სხვა ტიპის ფაილებს.

HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol)

ფორმატი, რომელიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება მსოფლიო ინტერნეტქსელის საშუალებით დოკუმენტების გადასაცემად.

Hybrid Pricing

ფასის მოდელი, რომელიც ეფუძნება CPM ფასის მოდელისა და მუშაობაზე დაფუძნებული ფასის მოდელის კომბინაციას. იხ. CPM და Performance-Based Pricing Model/მუშაობაზე დაფუძნებული ფასის მოდელი.

Hyperlink

HTML პროგრამირება, რომელიც მომხმარებელს, ჰიპერტექსტზე დაწკაპუნების შემთხვევაში, ახალ URL-ზე გადაამისამართებს. .

Hypertext

ტექსტი ან გრაფიკული ელემენტები გვერდზე, რომლებიც დაწკაპუნების შემდეგ ბმულის ააქტიურებენ.