ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
Search
Close this search box.
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

IRC (Internet Relay Chat)

IRC- ინტერნეტჩატი
1) მოწყობილობა, რომელიც საშუალებას აძლევს ადამიანებს, ისაუბრონ რეალურ დროში. ჩატი, ან ფორუმები არის ბეჭდური და ისინი შეიძლება იყოს როგორც საჯარო, ისე პირადი ხასიათის; 2) პროტოკოლი, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს, ისაუბროს სხვა მომხმარებელთან რეალურ დროში. ინტერნეტის სარელეო ჩატის სტრუქტურა ქსელის სერვერების სტრუქტურის მსგავსია და თითოეული უკავშირდება კლიენტის პროგრამებს.

IP Address

IP მისამართი - ინტერნეტპროტოკოლის მისამართი
ინტერნეტპროტოკოლის ციფრული მისამართი, რომელიც მინიჭებული აქვს ქსელში ჩართულ თითოეულ კომპიუტერს, რათა შესაძლებელი იყოს ამ კომპიუტერის ადგილმდებარეობისა და აქტივობის სხვა კომპიუტერისგან განსხვავება. მისამართის ფორმატია ##.##.##.##, ხოლო თითოეული რიცხვი 0-დან 25-მდე მერყეობს. (მაგალითად: 125.45.87.204).

IP (Internet Protocol)

IP-ინტერნეტპროტოკოლი
პროტოკოლი, რომელიც უთითებს ქსელს, როგორ უნდა მოხდეს პაკეტების დამისამართება და განაწილება.

Inventory

ინვენტარი
რეკლამების გარკვეული რაოდენობა, რომლებიც ხელმისაწვდომია საიტზე გაყიდვისთვის.

Intranet

ინტრანეტი
ქსელი, რომელიც დამყარებულია TCP/IP პროტოკოლებზე და რომელიც, თავის მხრივ, ეკუთვნის ორგანიზაციას, ხშირად კორპორაციას, და ხელმისაწვდომია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის, თანამშრომლების ან სხვა უფლებამოსილი პირებისთვის.

Interstitial Ads

შუალედური რეკლამები
რეკლამები, რომლებიც ჩნდება ორი გვერდის კონტენტს შორის. ასევე, ცნობილია, როგორც Transition Ads/გარდამავალი რეკლამები, Intermercial Ads/კომერციული შინაარსის შუალედური რეკლამა, ფლეში რეკლამები და გვერდები.

Internet

ინტერნეტი
კომპიუტერული ქსელების მსოფლიო სისტემა, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს სანდო და ხარისხიან კავშირს ერთმანეთისგან დაშორებულ კომპიუტერებსა და სისტემებს შორის ერთი და იმავე მონაცემთა პროტოკოლების საშუალებით.

Internal Page Impressions

შიდა გვერდის ნახვა
აქტივობა ვებგვერდზე, რომელიც გამოწვეულია ვებგვერდის მფლობელთან დაკავშირებული პირების IP მისამართებიდან. შიდა აქტივობა, რომელიც უკავშირდება საიტის ადმინისტრირებას და ტექნიკურ მომსახურებას, არ უნდა იქნას გათვალისწინებული საიტზე მოძრაობის ან მონიტორინგის ანგარიშებში.

Interactive Advertising Revenues

ინტერაქციული რეკლამის შემოსავალი
შემოსავლები, რომლებიც მიღებულია ინტერაქციული რეკლამის გაყიდვით.

Interactive Advertising

ინტერაქციული რეკლამა
ონლაინ, უსადენო და ინტერაქციული ტელევიზიის რეკლამის ყველა ფორმა, მათ შორის ბანერები, მხარდაჭერა, ელექტრონული ფოსტა, საკვანძო სიტყვების ძიება, მითითებები, რეკლამები და ინტერაქციული ტელევიზიის კომერციული/სარეკლამო შეტყობინებები.