ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
Search
Close this search box.
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

iTV (Interactive Television)

iTV- ინტერაქციული ტელევიზია
ნებისმიერი ტექნოლოგია, რომელიც შესაძლებელს ხდის ორმხრივ კომუნიკაციას აუდიტორიასა და სერვისის მომწოდებელს შორის (როგორიცაა მაუწყებელი, საკაბელო ოპერატორი, ციფრული ტელევიზიის მიმღების მწარმოებელი), სტანდარტული ან გაუმჯობესებული სატელევიზიო მოწყობილობების საშუალებით.

ITI (Information Technology Industry Council)

ITI- ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინდუსტრიის საბჭო
აშშ-ის ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროდუქტებისა და მომსახურებების წამყვანი პროვაიდერები. ის იცავს მზარდ ეკონომიკას ინოვაციების ხელშეწყობისა და თავისუფალი საბაზრო პოლიტიკის ხელშეწყობით. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: www.itic.org

ISP (Internet Service Provider)

ISP ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერი
ორგანიზაცია, რომელიც უზრუნველყოფს ინტერნეტზე წვდომას. ინტერნეტმომსახურების პროვაიდერი შეიძლება იყოს კომერციული პროვაიდერი, კორპორაციული კომპიუტერული ქსელი, სკოლა, კოლეჯი, უნივერსიტეტი ან მთავრობა.

ISDN (Integrated Services Digital Network)

ISDN- ინტეგრირებული მომსახურების ციფრული ქსელი
მაღალსიჩქარიანი კავშირგაბმულობის ქსელი, რომელიც ინტერნეტს ჩვეულებრივი, სპილენძის სატელეფონო ხაზების საშუალებით უკავშირდება. DSL-მა მეტწილად ჩაანაცვლა ISDN ქსელი. დამატებით იხ. DSL.

Intelligent Agents

ინტელექტუალური აგენტი
პროგრამული ხელსაწყოები, რომლებიც მომხმარებლებს ეხმარება, მოიძიონ მათთვის საინტერესო კონკრეტული ინფორმაცია. მომხმარებლის პროფილი გამუდმებით იხვეწება და უმჯობესდება, რაც დამოკიდებულია მომხმარებლის მიერ მისთვის პერიოდულად მიწოდებული რეკომენდაციების მიღებაზე ან უარყოფაზე.

Instant Messaging

მყისიერი შეტყობინებები
სტანდარტული IP პროტოკოლის გამოყენებით მომხმარებლებს შორის პირადი ან ჯგუფური კომუნიკაცია. მომხმარებლებს შეუძლიათ, შექმნან „მეგობრების სია“ და ესაუბრონ მეგობრებს, ოჯახის წევრებსა და კოლეგებს.

Insertion Order

ჩასმის თანმიმდევრობა
შესყიდვის ორდერი ინტერაქციული რეკლამის გამყიდველსა და მყიდველს შორის (ხშირ შემთხვევაში რეკლამის გამომქვეყნებელს ან მის სააგენტოს შორის).

Insertion

ჩასმა
დოკუმენტში რეკლამის ჩასმა, როგორც ეს გათვალისწინებულია სარეკლამო სერვერის მიერ.

IAB (Interactive Advertising Bureau)

IAB- ინტერაქციული რეკლამირების ბიურო
IAB არის არაკომერციული პროფესიული ასოციაცია, რომელიც მიმართულია უშუალოდ ინტერაქციული რეკლამისა და მარკეტინგის გამოყენებისა და ეფექტიანობის გაზრდისკენ. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: www.iab.net

Inference

დასკვნა
ვარაუდი. იხ. Heuristic/ევრისტიკული