ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Latency

დაგვიანება

1) დრო, რომელიც აუცილებელია მონაცემების ქსელის საშუალებით გადასაცემად; 2) ხილული დაგვიანება მოთხოვნის დაფიქსირებასა და კონტენტის/რეკლამის ჩვენებას შორის. რეკლამის გაშვებისას დაგვიანებამ შეიძლება გამოიწვიოს მიწოდების ხარისხის ვარდნა, თუ მისაწოდებელი პაკეტი, რომლის მიღება და გაშვებაც უნდა მოხდეს კონკრეტული თანმიმდევრობით, დაგვიანების გამო ამ თანმიმდევრობით არ მიეწოდება.

Link

ბმული

ელექტრონული კავშირი ორ ვებგვერდს შორის. ასევე, მოიხსენიება, როგორც “hot link”/„ცხელი ბმული“ და Hyperlink/ჰიპერმული.

Listserv

სია

ელექტრონული ფოსტის დასაგზავნი სია, რომელშიც შესულია ელექტრონული ფოსტის მისამართები.

Listserver

Listserver/ლისტსერვერი

პროგრამა, რომელიც ავტომატურად გზავნის ელექტრონულ წერილს გამომწერების ან სიაში დაფიქსირებული ელექტრონული ფოსტის მისამართებზე.

Load

ჩამოტვირთვა

ხშირად გამოიყენება ატვირთვის ან ჩამოტვირთვის დროს. ეს ტერმინი მიუთითებს ფაილების ან პროგრამის ერთი კომპიუტერიდან ან სერვერიდან სხვა კომპიუტერზე ან სერვერზე გადაცემას. სხვა სიტყვებით, ეს არის ინფორმაციის ონლაინრეჟიმში მოძრაობა.

Lag

დაყოვნება/დაგვიანება

დროის მონაკვეთი ონლაინ მოთხოვნის გაკეთებას, ან ბრძანებასა და ამ მოქმედებაზე რეაგირებას შორის. იხ. Latency/დაგვიანება.

LAN (Local Area Network)

LAN- ადგილობრივი ქსელი

ერთმანეთთან დაკავშირებული კომპიუტერების ჯგუფი (ქსელი), რომლებიც ერთსა და იმავე ადგილას იმყოფება.

Large Rectangle

დიდი მართკუთხედი

IMU-ს ზომა. IAB-ს სახელმძღვანელოებით გათვალისწინებულია IMU-ს (ინტერაქციული მარკეტინგის ერთეულის) შვილი სახეობის რეკლამის ფორმატი. ორი ვერტიკალური ერთეულია, ხოლო ხუთი – დიდი მართკუთხედი ერთეული. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: www.iab.net.

Log

ლოგი

ფაილი, რომელიც ინახავს ქსელთან დაკავშირებულ ინფორმაციას.

Log File

ლოგის ფაილები

ფაილი, რომელიც იწერს ვებსერვერზე განხორციელებულ ოპერაციებს. ეს მონაცემები შეიძლება იყოს: თარიღი/დრო, URL, IP მისამართი და მომთხოვნი, მოთხოვნის სტატუს კოდი, მომხმარებლის აგენტი, მომთხოვნის წინა URL და ა.შ. სასურველია ლოგის გაფართოებული ფორმატის ფაილის გამოყენება.