ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Lag

დროის მონაკვეთი ონლაინ მოთხოვნის გაკეთებას, ან ბრძანებასა და ამ მოქმედებაზე რეაგირებას შორის. იხ. Latency/დაგვიანება.

LAN (Local Area Network)

ერთმანეთთან დაკავშირებული კომპიუტერების ჯგუფი (ქსელი), რომლებიც ერთსა და იმავე ადგილას იმყოფება.

Large Rectangle

IMU-ს ზომა. IAB-ს სახელმძღვანელოებით გათვალისწინებულია IMU-ს (ინტერაქციული მარკეტინგის ერთეულის) შვილი სახეობის რეკლამის ფორმატი. ორი ვერტიკალური ერთეულია, ხოლო ხუთი – დიდი მართკუთხედი ერთეული. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: www.iab.net.

Latency

1) დრო, რომელიც აუცილებელია მონაცემების ქსელის საშუალებით გადასაცემად; 2) ხილული დაგვიანება მოთხოვნის დაფიქსირებასა და კონტენტის/რეკლამის ჩვენებას შორის. რეკლამის გაშვებისას დაგვიანებამ შეიძლება გამოიწვიოს მიწოდების ხარისხის ვარდნა, თუ მისაწოდებელი პაკეტი, რომლის მიღება და გაშვებაც უნდა მოხდეს კონკრეტული თანმიმდევრობით, დაგვიანების გამო ამ თანმიმდევრობით არ მიეწოდება.

Link

ელექტრონული კავშირი ორ ვებგვერდს შორის. ასევე, მოიხსენიება, როგორც “hot link”/„ცხელი ბმული“ და Hyperlink/ჰიპერმული.

Listserv

ელექტრონული ფოსტის დასაგზავნი სია, რომელშიც შესულია ელექტრონული ფოსტის მისამართები.

Listserver

პროგრამა, რომელიც ავტომატურად გზავნის ელექტრონულ წერილს გამომწერების ან სიაში დაფიქსირებული ელექტრონული ფოსტის მისამართებზე.

Load

ხშირად გამოიყენება ატვირთვის ან ჩამოტვირთვის დროს. ეს ტერმინი მიუთითებს ფაილების ან პროგრამის ერთი კომპიუტერიდან ან სერვერიდან სხვა კომპიუტერზე ან სერვერზე გადაცემას. სხვა სიტყვებით, ეს არის ინფორმაციის ონლაინრეჟიმში მოძრაობა.

Login

იდენტიფიკაცია ან სახელი, რომელიც გამოიყენება კომპიუტერში, ქსელში ან ვებგვერდზე შესასვლელად.

Log

ფაილი, რომელიც ინახავს ქსელთან დაკავშირებულ ინფორმაციას.