ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
Search
Close this search box.
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Lag

დაყოვნება/დაგვიანება
დროის მონაკვეთი ონლაინ მოთხოვნის გაკეთებას, ან ბრძანებასა და ამ მოქმედებაზე რეაგირებას შორის. იხ. Latency/დაგვიანება.

LAN (Local Area Network)

LAN- ადგილობრივი ქსელი
ერთმანეთთან დაკავშირებული კომპიუტერების ჯგუფი (ქსელი), რომლებიც ერთსა და იმავე ადგილას იმყოფება.

Large Rectangle

დიდი მართკუთხედი
IMU-ს ზომა. IAB-ს სახელმძღვანელოებით გათვალისწინებულია IMU-ს (ინტერაქციული მარკეტინგის ერთეულის) შვილი სახეობის რეკლამის ფორმატი. ორი ვერტიკალური ერთეულია, ხოლო ხუთი – დიდი მართკუთხედი ერთეული. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: www.iab.net.

Latency

დაგვიანება
1) დრო, რომელიც აუცილებელია მონაცემების ქსელის საშუალებით გადასაცემად; 2) ხილული დაგვიანება მოთხოვნის დაფიქსირებასა და კონტენტის/რეკლამის ჩვენებას შორის. რეკლამის გაშვებისას დაგვიანებამ შეიძლება გამოიწვიოს მიწოდების ხარისხის ვარდნა, თუ მისაწოდებელი პაკეტი, რომლის მიღება და გაშვებაც უნდა მოხდეს კონკრეტული თანმიმდევრობით, დაგვიანების გამო ამ თანმიმდევრობით არ მიეწოდება.

Link

ბმული
ელექტრონული კავშირი ორ ვებგვერდს შორის. ასევე, მოიხსენიება, როგორც “hot link”/„ცხელი ბმული“ და Hyperlink/ჰიპერმული.

Listserv

სია
ელექტრონული ფოსტის დასაგზავნი სია, რომელშიც შესულია ელექტრონული ფოსტის მისამართები.

Listserver

Listserver/ლისტსერვერი
პროგრამა, რომელიც ავტომატურად გზავნის ელექტრონულ წერილს გამომწერების ან სიაში დაფიქსირებული ელექტრონული ფოსტის მისამართებზე.

Load

ჩამოტვირთვა
ხშირად გამოიყენება ატვირთვის ან ჩამოტვირთვის დროს. ეს ტერმინი მიუთითებს ფაილების ან პროგრამის ერთი კომპიუტერიდან ან სერვერიდან სხვა კომპიუტერზე ან სერვერზე გადაცემას. სხვა სიტყვებით, ეს არის ინფორმაციის ონლაინრეჟიმში მოძრაობა.

Log

ლოგი
ფაილი, რომელიც ინახავს ქსელთან დაკავშირებულ ინფორმაციას.

Log File

ლოგის ფაილები
ფაილი, რომელიც იწერს ვებსერვერზე განხორციელებულ ოპერაციებს. ეს მონაცემები შეიძლება იყოს: თარიღი/დრო, URL, IP მისამართი და მომთხოვნი, მოთხოვნის სტატუს კოდი, მომხმარებლის აგენტი, მომთხოვნის წინა URL და ა.შ. სასურველია ლოგის გაფართოებული ფორმატის ფაილის გამოყენება.