ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Mailing List

საკონტაქტო სია

ავტომატურ რეჟიმში გავრცელებული შეტყობინება, რომელიც ელექტრონული ფოსტით იგზავნება კონკრეტულ პირებთან კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით.

Makegoods

ჩანაცვლება

დამატებითი რეკლამის ჩვენება, რომელიც შეთანხმებულია შეკვეთის ფარგლებში და მიზნად ისახავს ხარვეზებით მიწოდებული რეკლამების კომპენსირებას.

M-Commerce

მობილური კომერცია

ეს ტერმინი მიუთითებს მობილურ კომერციაზე, რაც ნიშნავს შესაძლებლობას, ფულადი ოპერაციები განხორციელდეს მობილური მოწყობილობების საშუალებით, ისეთით, როგორიცაა WAP-ის მქონე ქსელური ტელეფონი.

Metcalfe’s Law

მეტკლაფის კანონი

ქსელის ღირებულება იზრდება გეომეტრიულად ამ ქსელის მომხმარებელი ადამიანების რაოდენობის ზრდასთან ერთად.

Moore’s Law

მურის კანონი

კომპიუტერული სიჩქარე ყოველ 18 თვეში ორმაგდება.

Multi-Camera Angle or Individualized Television

მრავალკამერიანი კუთხე ან ინდივიდუალური ტელევიზია

ტექნოლოგია, რომელიც საშუალებას აძლევს მაყურებლებს, აკონტროლონ კამერის კუთხეები პირდაპირი ეთერის/ღონისძიებების დროს, აირჩიონ, რომელი რეკლამის ყურება სურთ და, ზოგადად, აკონტროლონ კონტენტის პროვაიდერის მიერ შემოთავაზებული სამაუწყებლო კონტენტი. მსგავს რეკლამებთან მიმართებით შესაძლებელია ელექტრონული კომერციისა და ინტერაქციული მიდგომის გამოყენება. თავის მხრივ, სერვერები არჩევანთან დაკავშირებულ ინფორმაციას აგროვებენ და მომხმარებელს, მათ მიერ გაკეთებულ წინა არჩევანზე დაყრდნობით, შესაბამის კონტენტს სთავაზობენ.

Micro-Sites

მიკროსაიტები

მრავალგვერდიანი რეკლამები, რომლებიც ხელმისაწვდომია საწყის რეკლამაზე დაწკაპუნებით. მომხმარებელი რჩება გამომქვეყნებლის ვებგვერდზე, მაგრამ აქვს წვდომა უფრო მეტ ინფორმაციაზე, ვიდრე ეს სტანდარტული რეკლამის შემთხვევაში ხდება.

MIME (Multi-Purpose Internet MailExtensions)

MIME- მრავალფუნქციური ინტერნეფოსტის გაფართოებები

ინტერნეტის საშუალებით ფაილის მიწოდებისთვის მისი კოდირების მეთოდი.

MIP (Mobile Internet Provide)

MIP- მობილური ინტერნეტის პროვაიდერი

ISP, რომელიც მიმართულია უსადენო მომსახურების მოწოდებისკენ.

MP3

MP3

კომპიუტერული ფაილის ფორმატი, რომელიც აპატარავებს აუდიოფაილს .wav ფაილიდან.