ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Off-Site Measurement

როდესაც საიტი საკუთარ ლოგის ფაილებს გზავნის საიტსმიღმა კვლევითი მომსახურებისა და ანალიზის ჩასატარებლად.

On-Demand

ვიდეო, აუდიო ან ინფორმაციის ეკრანზე დაუყოვნებლივ გამოსახვის მოთხოვნის გაგზავნის შესაძლებლობა, რაც შესაძლებელია ეკრანზე გამოსახულ რაიმე ელემენტზე დაწკაპუნებით.

On-Site Measurement

როდესაც სერვერს აქვს შესაბამისი პროგრამა, რათა შეაფასოს და გააანალიზოს საიტზე აქტივობა.

OPA (Online Privacy Alliance)

კორპორაციებისა და ასოციაციების ჯგუფი, რომელსაც შეუძლია გაერთიანება და ბიზნესზე ორიენტირებული იმ მოქმედებების წარდგენა და წახალისება, რომლებიც სანდო გარემოს ქმნის და ხელს უწყობს ინდივიდუალური პირების ონლაინ კონფიდენციალურობის დაცვას. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: www.privacyalliance.org.

Opt-in

პირის მიერ კომპანიისთვის უფლების მიცემა, რათა კომპანიამ ამ ინდივიდუალური პირისგან ან ამ პირის შესახებ მოგროვილი მონაცემები გამოიყენოს გარკვეული მიზნებისთვის, როგორიცაა კომპანიის პროდუქტებისა და მომსახურებების გაყიდვა.

Opt-in E-mail

ინტერნეტმომხმარებლების სია, რომლებმაც ნებაყოფლობით გამოიწერეს კომერციული შინაარსის ელექტრონული ფოსტა იმ საკითხებზე, რომლებიც მათთვის საინტერესოა.

Opt-Out

როდესაც კომპანია აცხადებს, რომ მზად არის, საკუთარი პროდუქტები და მომსახურებები მიჰყიდოს კონკრეტულ პირს, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ეს პირი თავად მოითხოვს კომპანიის საკონტაქტო სიიდან ამოწერას.

OTS (Opportunity to See)

იგივეა, რაც გვერდის გამოსახვა – როდესაც გვერდი წარმატებით გამოისახება მომხმარებლის კომპიუტერის ეკრანზე.

OPA (Online Publisher’s Association)

პროფესიული ასოციაცია, ონლაინ გამომცემლების სეგმენტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: www.online-publishers.org.