ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
Search
Close this search box.
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Off-Site Measurement

გარე შეფასება
როდესაც საიტი საკუთარ ლოგის ფაილებს გზავნის საიტსმიღმა კვლევითი მომსახურებისა და ანალიზის ჩასატარებლად.

On-Demand

მოთხოვნით
ვიდეო, აუდიო ან ინფორმაციის ეკრანზე დაუყოვნებლივ გამოსახვის მოთხოვნის გაგზავნის შესაძლებლობა, რაც შესაძლებელია ეკრანზე გამოსახულ რაიმე ელემენტზე დაწკაპუნებით.

On-Site Measurement

ადგილობრივად შეფასება
როდესაც სერვერს აქვს შესაბამისი პროგრამა, რათა შეაფასოს და გააანალიზოს საიტზე აქტივობა.

OPA (Online Privacy Alliance)

OPA-ონლაინ კონფიდენციალურობის ალიანსი
კორპორაციებისა და ასოციაციების ჯგუფი, რომელსაც შეუძლია გაერთიანება და ბიზნესზე ორიენტირებული იმ მოქმედებების წარდგენა და წახალისება, რომლებიც სანდო გარემოს ქმნის და ხელს უწყობს ინდივიდუალური პირების ონლაინ კონფიდენციალურობის დაცვას. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: www.privacyalliance.org.

Opt-in

ნებართვის მიცემა
პირის მიერ კომპანიისთვის უფლების მიცემა, რათა კომპანიამ ამ ინდივიდუალური პირისგან ან ამ პირის შესახებ მოგროვილი მონაცემები გამოიყენოს გარკვეული მიზნებისთვის, როგორიცაა კომპანიის პროდუქტებისა და მომსახურებების გაყიდვა.

Opt-in E-mail

ნებადართული ელექტრონული ფოსტა
ინტერნეტმომხმარებლების სია, რომლებმაც ნებაყოფლობით გამოიწერეს კომერციული შინაარსის ელექტრონული ფოსტა იმ საკითხებზე, რომლებიც მათთვის საინტერესოა.

Opt-Out

უარის თქმა
როდესაც კომპანია აცხადებს, რომ მზად არის, საკუთარი პროდუქტები და მომსახურებები მიჰყიდოს კონკრეტულ პირს, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ეს პირი თავად მოითხოვს კომპანიის საკონტაქტო სიიდან ამოწერას.

OTS (Opportunity to See)

OTS- ნახვის შესაძლებლობა
იგივეა, რაც გვერდის გამოსახვა – როდესაც გვერდი წარმატებით გამოისახება მომხმარებლის კომპიუტერის ეკრანზე.

OPA (Online Publisher’s Association)

OPA- ონლაინ გამომცემლების ასოციაცია
პროფესიული ასოციაცია, ონლაინ გამომცემლების სეგმენტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: www.online-publishers.org.