ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

PIT (Page Information Transfer)

ვებგვერდის ტექსტური ნაწილის ბრაუზერისთვის წარმატებით გადაცემა.

Pixel

სურათის ელემენტი (ერთი განათებული წერტილი) კომპიუტერის მონიტორზე. ინტერნეტრეკლამის ზომის(?) საზომი ერთეული.

Platform

კომპიუტერის ან ოპერაციული სისტემის სახეობა, რომელზეც მუშაობს პროგრამის აპლიკაცია, მაგალითად, კომპიუტერი, Macintosh, Unix ან WebTV.

P3P (Platform for Privacy PreferencesProject)

ბრაუზერის ფუნქცია, რომელიც კონფიდენციალურობის პოლიტიკების ანალიზს აკეთებს და მომხმარებელს აძლევს საშუალებას, თავად გააკონტროლოს საკუთარი კონფიდენციალურობა.

PDF Files (Portable Document Format)

ფორმატი, რომელიც შემუშავებულია ADOBE-ს მიერ და ხშირად გამოიყენება ფაილების ქსელის, ან ვებგვერდის საშუალებით გასავრცელებლად. თავდაპირველად, .pdf ფორმატის ფაილები სხვა აპლიკაციაში იქმნება და შემდგომ გადაჰყავთ ისინი .pdf ფორმატში, რათა ფაილი ხელმისაწვდომი გახდეს ნებისმიერი მნახველისთვის, მიუხედავად იმისა, რომელ პლატფორმას იყენებს ის.

Performance Pricing Model

რეკლამის ფასის მოდელი, რომელშიც რეკლამის გამომქვეყნებელი იხდის წინასწარ შეთანხმებული შესრულების კრიტერიუმების საფუძველზე, როგორიცაა ონლაინ შემოსავლის პროცენტი, ან ახალი გაყიდვების შედეგები. დამატებით იხ. CPA, CPC, CPL, CPO, CPS, და CPT.

Permission Marketing

როდესაც პიროვნება კომპანიას აძლევს უფლებას, შესთავაზოს მას პროდუქტები და მომსახურებები. დამატებით იხ. Opt-in/ნებართვის მიცემა.

Persistent Cookie

ქუქი, რომელიც რჩება მომხმარებლის მყარ დისკზე, სანამ მომხმარებელი მას არ წაშლის.

PII (Personally Identifiable Information)

მიუთითებს ინფორმაციაზე, როგორიცაა პიროვნების სახელი, საკონტაქტო მისამართი, ტელეფონის ნომერი ან ელექტრონული ფოსტის მისამართი.

PIN (Personal Identification Number)

ციფრების ჯგუფი, რომელიც უნიკალურ მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, შევიდეს დაცულ ვებგვერდზე და/ან ვებგვერდის დაცულ სივრცეში. დამატებით იხ. password/პაროლი.