ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
Search
Close this search box.
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Privacy Policy

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
განცხადება მოგროვილი ინფორმაციის შესახებ; როგორ გამოიყენება მოგროვილი ინფორმაცია; როგორ შეიძლება პიროვნებამ მიიღოს წვდომა მასზე მოგროვებულ ინფორმაციაზე; როგორ შეუძლია პიროვნებას, უარი თქვას მასზე ინფორმაციის მოგროვებაზე; და რა სახის დაცვის ზომებს იყენებს ინფორმაციის მომგროვებელი მხარე.

PVR (Personal Video Recorder)

PVR- პერსონალური ვიდეოჩამწერი
ციფრული ტელევიზიის მიმღები, რომელიც ინახავს დაახლოებით 30 საათამდე სატელევიზიო პროგრამას და მუშაობს კაბელურ და სატელიტურ სისტემაზე. მნახველებს შეუძლიათ სატელევიზიო შოუების გადახვევა, სეზონის ეპიზოდების ჩაწერა და გასული რეკლამების გამოტოვება.

Push Advertising

პუშ-რეკლამა
პროაქტიური, ნახევარ ეკრანზე გამოსახული, დინამიკური რეკლამა, რომელიც ჩნდება სხვადასხვა ფორმაში.

Proxy Servers

პროქსი სერვერები
შუამავალი საბოლოო მომხმარებელსა და ვებსაიტს შორის, როგორიცაა ISP, კომერციული ონლაინ მომსახურებები და კორპორაციული ქსელები. პროქსი სერვერები ინახავს ყველაზე ფართოდ და ხშირად გამოყენებულ კონტენტს. ამგვარად მომხმარებელს უფრო სწრაფად აქვს წვდომა საიტზე და იზრდება სერვერის უსაფრთხოების ხარისხიც.

Protocol

პროტოკოლი
ერთგვარი წესების ნაკრები, რომელიც საშუალებას აძლევს ორ მოწყობილობას, ერთმანეთს დაუკავშირდეს და მონაცემები გადასცეს. პროტოკოლები განსაზღვრავს კომპიუტერულ მოწყობილობებსა და სხვა ქსელებს შორის მონაცემების გადაცემის წესებს. პროტოკოლები განსაზღვრავს ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა შეცდომების კონტროლი და მონაცემების დაპატარავების მეთოდები. პროტოკოლები განსაზღვრავს შემდეგს: შეცდომის სახეობის შემოწმება, მონაცემთა დაპატარავების მეთოდი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), როგორ მიუთითებს გამგზავნი მოწყობილობა გაგზავნის დასრულების შესახებ და როგორ მიუთითებს მიმღები მოწყობილობა გზავნილის მიღებას. ინტერნეტპროტოკოლები მოიცავს შემდეგს: TCP/IP (გადაცემის კონტროლის პროტოკოლი/ინტერნეტპროტოკოლი), HTTP (ჰიპერტექსტის გადაცემის პროტოკოლი), FPT (ფაილის გადაცემის პროტოკოლი), და SMTP (მცირე მეილის გადაცემის პროტოკოლი).

Process Audit

პროცესის აუდიტი
მესამე მხარის მიერ შიდა კონტროლის პროცესების შემოწმება, რაც დაკავშირებულია შეფასებასთან. დამატებით იხ. audit/აუდიტი.

Profiling

პროფილის განსაზღვრა
მომხმარებლის ინტერესების შესახებ ინფორმაციის მეთვალყურეობა, რაც გულისხმობს მისი ონლაინ მოქმედებების მონიტორინგს. ეს შეიძლება მოხდეს პერსონალური ინფორმაციის გამოყენების გარეშე, კონტენტის, URL და სხვა ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე.

Privacy Seal Program

კონფიდენციალურობის დაცვის დამადასტურებელი პროგრამა
პროგრამა, რომელიც ადასტურებს, რომ ვებგვერდის მფლობელი ემორჩილება საიტის მიერ შეთავაზებულ პოლიტიკას. მაგალითად, საიტზე არსებული მინიშნებები, როგორიცაა TRUSTe და BBBOnline.

Pre-Caching

წინასწარი ქეშირება
რეკლამის ან კონტენტის კომპიუტერის RAM ან მყარი დისკის მეხსიერებაზე შენახვა, სანამ ეს რეკლამა ან კონტენტი მომხმარებლის ეკრანზე გამოისახება. არ ინახება რეკლამის გაშვების პროცესში, რათა მიწოდებისას ნაკლები ხარვეზი იყოს. დამატებით იხ. cache/ქეში და caching/ქეშირება.

Pay-per-Click

გადახდა დაწკაპუნების რაოდენობის მიხედვით
რეკლამირების ფასის მოდელი, რომელშიც რეკლამის გამომქვეყნებელი სააგენტოს და/ან მედიაკომპანიას უხდის იმის მიხედვით, რამდენმა მომხმარებელმა დააჭირა ონლაინ რეკლამას ან ელექტრონული ფოსტის შეტყობინებას.