ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Privacy Policy

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

განცხადება მოგროვილი ინფორმაციის შესახებ; როგორ გამოიყენება მოგროვილი ინფორმაცია; როგორ შეიძლება პიროვნებამ მიიღოს წვდომა მასზე მოგროვებულ ინფორმაციაზე; როგორ შეუძლია პიროვნებას, უარი თქვას მასზე ინფორმაციის მოგროვებაზე; და რა სახის დაცვის ზომებს იყენებს ინფორმაციის მომგროვებელი მხარე.

Privacy Seal Program

კონფიდენციალურობის დაცვის დამადასტურებელი პროგრამა

პროგრამა, რომელიც ადასტურებს, რომ ვებგვერდის მფლობელი ემორჩილება საიტის მიერ შეთავაზებულ პოლიტიკას. მაგალითად, საიტზე არსებული მინიშნებები, როგორიცაა TRUSTe და BBBOnline.

Profiling

პროფილის განსაზღვრა

მომხმარებლის ინტერესების შესახებ ინფორმაციის მეთვალყურეობა, რაც გულისხმობს მისი ონლაინ მოქმედებების მონიტორინგს. ეს შეიძლება მოხდეს პერსონალური ინფორმაციის გამოყენების გარეშე, კონტენტის, URL და სხვა ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე.

Process Audit

პროცესის აუდიტი

მესამე მხარის მიერ შიდა კონტროლის პროცესების შემოწმება, რაც დაკავშირებულია შეფასებასთან. დამატებით იხ. audit/აუდიტი.

Protocol

პროტოკოლი

ერთგვარი წესების ნაკრები, რომელიც საშუალებას აძლევს ორ მოწყობილობას, ერთმანეთს დაუკავშირდეს და მონაცემები გადასცეს. პროტოკოლები განსაზღვრავს კომპიუტერულ მოწყობილობებსა და სხვა ქსელებს შორის მონაცემების გადაცემის წესებს. პროტოკოლები განსაზღვრავს ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა შეცდომების კონტროლი და მონაცემების დაპატარავების მეთოდები. პროტოკოლები განსაზღვრავს შემდეგს: შეცდომის სახეობის შემოწმება, მონაცემთა დაპატარავების მეთოდი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), როგორ მიუთითებს გამგზავნი მოწყობილობა გაგზავნის დასრულების შესახებ და როგორ მიუთითებს მიმღები მოწყობილობა გზავნილის მიღებას. ინტერნეტპროტოკოლები მოიცავს შემდეგს: TCP/IP (გადაცემის კონტროლის პროტოკოლი/ინტერნეტპროტოკოლი), HTTP (ჰიპერტექსტის გადაცემის პროტოკოლი), FPT (ფაილის გადაცემის პროტოკოლი), და SMTP (მცირე მეილის გადაცემის პროტოკოლი).

Proxy Servers

პროქსი სერვერები

შუამავალი საბოლოო მომხმარებელსა და ვებსაიტს შორის, როგორიცაა ISP, კომერციული ონლაინ მომსახურებები და კორპორაციული ქსელები. პროქსი სერვერები ინახავს ყველაზე ფართოდ და ხშირად გამოყენებულ კონტენტს. ამგვარად მომხმარებელს უფრო სწრაფად აქვს წვდომა საიტზე და იზრდება სერვერის უსაფრთხოების ხარისხიც.

Push Advertising

პუშ-რეკლამა

პროაქტიური, ნახევარ ეკრანზე გამოსახული, დინამიკური რეკლამა, რომელიც ჩნდება სხვადასხვა ფორმაში.

PVR (Personal Video Recorder)

PVR- პერსონალური ვიდეოჩამწერი

ციფრული ტელევიზიის მიმღები, რომელიც ინახავს დაახლოებით 30 საათამდე სატელევიზიო პროგრამას და მუშაობს კაბელურ და სატელიტურ სისტემაზე. მნახველებს შეუძლიათ სატელევიზიო შოუების გადახვევა, სეზონის ეპიზოდების ჩაწერა და გასული რეკლამების გამოტოვება.

Pay-per-Click

გადახდა დაწკაპუნების რაოდენობის მიხედვით

რეკლამირების ფასის მოდელი, რომელშიც რეკლამის გამომქვეყნებელი სააგენტოს და/ან მედიაკომპანიას უხდის იმის მიხედვით, რამდენმა მომხმარებელმა დააჭირა ონლაინ რეკლამას ან ელექტრონული ფოსტის შეტყობინებას.

Pay-Per-Impression

Pay-Per-Impression

რეკლამირების ფასის მოდელი, რომელშიც რეკლამის გამომქვეყნებელი იხდის იმის მიხედვით, რამდენ მომხმარებელს მიეწოდა რეკლამა. დამატებით იხ. CPM ფასის მოდელი.