ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Redirect 302

302 გადამისამართება

სერვერის მიერ ბრაუზერისთვის მოთხოვნილი რეკლამის ადგილმდებარეობის და არა უშუალოდ რეკლამის მიწოდება. რეკლამის სერვერები იყენებენ 302 გადამისამართებას, რათა შეძლონ ისეთი აქტივობების დათვლა, როგორიცაა რეკლამის მოთხოვნა ან რეკლამაზე დაწკაპუნება.

ROS (Run-of-Site)

ROS- საიტზე გაშვება

ინტერნეტ რეკლამირების დაგეგმვა, როდესაც რეკლამები მთლიანად ეშვება საიტზე. ასეთ შემთხვევებში რეკლამირების ღირებულება უფრო დაბალია, ვიდრე საიტის კონკრეტულ ნაწილში რეკლამის განთავსების ღირებულება.

Router

როუტერი

მოწყობილობა, რომელიც აკავშირებს LAN-ის გარკვეულ რაოდენობას. როუტერი იყენებს თავსართსა და გადამისამართების ცხრილს, რათა განისაზღვროს პაკეტების მიმართულება, და ხდება კომუნიკაცია მარშრუტზე არსებული გადამცემის ორი საუკეთესო ჰოსტის ასარჩევად.

Rich Media

მულტიმედია

კომუნიკაციის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს ანიმაციის, ხმის, ვიდეო და/ან ინტერაქციული საშუალებების გამოყენებას. ამ მეთოდის გამოყენება ცალკეც შეიძლება და ქვემოთ ჩამოთვლილ ტექნოლოგიებთან ერთობლიობაშიც: მედია, ხმა, Flash და ისეთ პროგრამულ ენებთან ერთად, როგორებიცაა Java, Javascript და DHTML. ამ მეთოდის განვითარება ხდება სტანდარტული ვებ და უსადენო აპლიკაციების საშუალებით, მათ შორის ელექტრონული ფოსტა, ვებდიზაინი, ბანერები, ღილაკები და შუალედური რეკლამები.

Robot

რობოტი

პროგრამა, რომელიც მუშაობს ავტომატურად, ადამიანის ჩარევის გარეშე. როგორც წესი, რობოტი დაკავშირებულია რაიმე სახის ხელოვნურ ინტელექტთან, რაც მას საშუალებას აძლევს, რეაგირება მოახდინოს სხვადასხვა სიტუაციაზე. არსებობს რობოტების ფართოდ გავრცელებული ორი სახეობა: აგენტები და ობობა. კომერციული რობოტები – ეს არის პროგრამები, რომლებიც ვებ გვერდების მოსაძიებლად გამოიყენება, მაგრამ მომხმარებელს არ შეუძლია მოთხოვნილი დოკუმენტის კონტენტის ნახვა. პერსონალური რობოტები მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, იხილოს მოთხოვნილი ვებგვერდები, ხშირ შემთხვევაში ოფლაინრეჟიმში. ასევე, ცნობილია, როგორც bot/ბოტი.

ROI (Return on Investment)

ROI- ინვესტიციის დაბრუნება

სუფთა მოგება, გაყოფილი ინვესტიციებზე.

RON (Run-of-Network)

RON- ქსელში გაშვება

ინტერნეტ რეკლამირების დაგეგმვა, როდესაც სარეკლამო ქსელი ათავსებს რეკლამებს იმ საიტებზე, რომლებსაც ის წარმოადგენს და ეშვება ხელმისაწვდომი სარეკლამო ინვენტარი. ხშირ შემთხვევაში რეკლამის გამომქვეყნებელი იყენებს პრემიუმ პოზიციონირებას მეტი რეკლამის განსათავსებელად და უფრო დაბალი CPM ტარიფით.

Rate Card

ტარიფების ბარათი

ფასებისა და პროდუქტების მედიაკომპანიის მიერ შემოთავაზებული პაკეტების სია.

Re-Direct

გადამისამართება

ონლაინ რეკლამის გამოყენების დროს, ეს არის ერთი სერვერის მიერ მეორე სერვერისთვის რეკლამის მიწოდების ან სამიზნე რეკლამის გაშვების დავალება. ხშირად ამ ფუნქციას მესამე კომპანია ასრულებს. მაგალითისთვის, ვებ გამომცემლის რეკლამის მართვის სერვერმა შეიძლება გადამისამართება გააკეთოს მესამე მხარეზე, რომელიც დაქირავებულია რეკლამის გამომქვეყნებლის მიერ მისი რეკლამის სამიზნე აუდიტორიისთვის მისაწოდებლად. შემდეგ, გადამისამართება დამატებით ხდება სხვა მედია პროვაიდერთან, რაც შეიძლება მოხდეს მაშინაც, როდესაც რეკლამა ბოლომდე მიეწოდება მომხმარებელს. ზოგიერთ შემთხვევაში, გადამისამართების პროცესმა შესაძლოა შეყოვნება გამოიწვიოს. დამატებით იხ. serving/მიწოდება და latency/დაგვიანება.

Reach

მოზიდული მომხმარებელი

1) უნიკალური მომხმარებლები, რომლებიც სტუმრობდნენ საიტს საანგარიშო პერიოდში, და რომელთა აქტივობაც აღირიცხება, როგორც მსოფლიოს დემოგრაფიული კატეგორიის გარკვეული პროცენტული მაჩვენებელი; ასევე, მოიხსენიება, როგორც unduplicated audience/არადუბლირებული აუდიტორია; 2) იმ უნიკალურ მომხმარებელთა ჯამური რაოდენობა, რომელთაც კონკრეტული რეკლამა მიეწოდათ.