ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
Search
Close this search box.
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Surfing

სერფინგი
მსოფლიო კომპიუტერული ქსელის დათვალიერება.

Superstitials®

Superstitials® (ბანერის ფორმატი)
შუალედური ფორმატი, რომელიც შემუშავებულია Unicast-ის მიერ, რომელიც გულისხმობს წინასწარ ქეშირებას გაშვებამდე. მახასიათებლები არის შემდეგი: 550*480 პიქსელზე (ეკრანის 2/3), ზომა 100 ათასამდე და ხანგრძლივობა 20 წამამდე.

Skins

გარეკანი
გრაფიკული გამოსახულებების ცვალებადი ნაკრები, რომელიც ინტერნეტმომხმარებელს საშუალებას აძლევს, მუდმივად შეცვალოს სამუშაო მაგიდის (დესკტოპის) ან ბრაუზერის ვიზუალური მხარე, რისთვისაც საჭირო არ არის პარამეტრების ან ფუნქციების შეცვლა.

Site-Centric Measurement

საიტის მონაცემების დათვლა
აუდიტორიის რაოდენობის საზომი, რომელიც განისაზღვრება თავად ვებგვერდის სერვერის ლოგების საშუალებით.

Skyscraper

ცათამბჯენი
მაღალი, ვიწრო ონლაინ რეკლამა. IAB-ის სახელმძღვანელოები რეკომენდაციას უწევს ორი ძირითადი ზომის ცათამბჯენებს: 120*600 და 160*600.

Slotting Fee

ადგილის გადასახადი
გადასახადი, რომელიც რეკლამის გამომქვეყნებელმა უნდა გადაუხადოს მედიაკომპანიებს, რათა რეკლამისთვის საიტზე გამოიყოს პრემიუმ პოზიცია, ექსკლუზიური კატეგორია ან სხვა განსაკუთრებული პირობა. ადგილის გადასახადი იგივეა, რაც სავაჭრო ადგილის გადასახადი, რომელსაც გამყიდველები იყენებენ.

Smart Card

ჭკვიანი ბარათი
საკრედიტო ბარათის ზომის ჭკვიანი ბარათი ინფორმაციას ინახავს ინტეგრირებულ მიკროპროცესორის ჩიპზე, რომელიც თავად ბარათის კორპუსშია მოთავსებული. ჩიპი ინახავს სხვადასხვა სახის ინფორმაციას, ფულად სახსრებთან დაკავშირებულ მონაცემებს, რომლებიც გამოიყენება საყიდლებისა და გასაყიდი აპარატებისთვის, ასევე, ინფორმაციასა და აპლიკაციებს, რომლებიც აუცილებელია ისეთი მნიშვნელოვანი ოპერაციების განსახორციელებლად, როგორებიცაა სამედიცინო/ჯანდაცვის ოპერაციები. დღესდღეობით გამოიყენება სხვადასხვა სახეობის ბარათები, მათ შორის კონტაქტური, უკონტაქტო და კომბინირებული. კონტაქტური ჭკვიანი ბარათები უნდა მოთავსდეს ჭკვიანი ბარათის წამკითხველში. მსგავსი ბარათები აღჭურვილია სპეციალური ფირფიტით, რომელიც ბარათის ელექტრონულ წამკითხველში მოთავსების შემდეგ შესაძლებელს ხდის მის წაკითხვას. უკონტაქტო ჭკვიანი ბარათები აღჭურვილია სპეციალური მიმღებით, როგორც ეს ინტეგრირებული ჩიპის შემთხვევაში ხდება. მიმღები შესაძლებელს ხდის კომუნიკაციის დამყარებას და ტრანსაქციის დროს იმართება ანტენის მიერ, რა დროსაც ხდება ინფორმაციის მიმოცვლა. მსგავსი ტრანსაქციები მოითხოვს სიახლოვეს, რაც ამცირებს ტრანსაქციისთვის საჭირო დროის ხანგრძლივობას. კომბინირებული ფუნქციების მქონე ბარათები მუშაობს, როგორც კონტაქტური და უკონტაქტო ბარათები. ინტერაქციული ტელევიზიის შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია, ბარათი მოათავსოს ციფრული ტელევიზიის მიმღებში პროგრამის გასახსნელად.

SMPT (Simple Mail Transfer Protocol)

SMPT- ელექტრონული ფოსტის გადაცემის მარტივი პროტოკოლი
პროტოკოლი, რომელიც გამოიყენება ელექტრონული ფოსტის გადასაცემად.

Sniffer

სნიფერი (მძებნელი)
მოწყობილობა, რომელიც აფიქსირებს მომხმარებლის ბრაუზერის შესაძლებლობებს (ეძებს ისეთ შესაძლებლობებს, როგორიცაა Java, ფლაგინი, გაფართოება და დიაპაზონი.

Space

სივრცე
ადგილი გვერდზე, სადაც შესაძლებელია რეკლამის განთავსება. თითოეული სივრცე ინდივიდუალურად იდენტიფიცირდება. შესაძლებელია, ერთ გვერდზე რამდენიმე სივრცე იყოს.