ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Superstitials®

შუალედური ფორმატი, რომელიც შემუშავებულია Unicast-ის მიერ, რომელიც გულისხმობს წინასწარ ქეშირებას გაშვებამდე. მახასიათებლები არის შემდეგი: 550*480 პიქსელზე (ეკრანის 2/3), ზომა 100 ათასამდე და ხანგრძლივობა 20 წამამდე.

Surfing

მსოფლიო კომპიუტერული ქსელის დათვალიერება.

SGML (Standard Generalized Markup Language)

HTML-ის საწყისი ენა.

Stickiness

საზომი, რომელიც გამოიყენება საიტის მიერ ინდივიდუალური მომხმარებლების შენარჩუნების ეფექტურობის განსაზღვრისთვის. მიჯაჭვულობა, როგორც წესი, ვიზიტის ხანგრძლივობის მიხედვით განისაზღვრება.

Shockwave

ბრაუზერის ფლაგინი, რომელიც შემუშავებულია Macromedia-ს მიერ და საშუალებას აძლევს მულტიმედიასაგნებს, გამოჩნდნენ ვებგვერდზე (ანიმაცია, აუდიო და ვიდეომასალები).

Streaming

1) ტექნოლოგია, რომელიც შესაძლებელს ხდის აუდიო და ვიდეომასალის ვებგვერდიდან კომპიუტერისთვის უწყვეტად მიწოდებას; 2) ინტერნეტმონაცემების გადაცემის ტექნიკა, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს, ნახოს და მოისმინოს აუდიო და ვიდეოფაილები. ჰოსტი ან წყარო ახდენს „ნაკადის“ ინფორმაციის მცირე ზომის პაკეტებად დაყოფას და ინტერნეტის საშუალებით მომხმარებლისთვის მიწოდებას, რომელსაც შეუძლია მიღებული კონტენტის ნახვა.

Shop Bot

ინტელექტუალური აგენტი, რომელიც ეძებს საუკეთესო ფასს.

Streaming Media Player

პროგრამა, რომელიც ახორციელებს აუდიო და/ან ვიდეოფაილების დეკომპრესიას, რათა მომხმარებელმა შეძლოს მიღებული აუდიო და/ან ვიდეოფაილის მოსმენა და/ან ნახვა. ზოგიერთი მაგალითი მოიცავს Real Player, Windows Media და Quick Time Player-ს.

Site-Centric Measurement

აუდიტორიის რაოდენობის საზომი, რომელიც განისაზღვრება თავად ვებგვერდის სერვერის ლოგების საშუალებით.

Skins

გრაფიკული გამოსახულებების ცვალებადი ნაკრები, რომელიც ინტერნეტმომხმარებელს საშუალებას აძლევს, მუდმივად შეცვალოს სამუშაო მაგიდის (დესკტოპის) ან ბრაუზერის ვიზუალური მხარე, რისთვისაც საჭირო არ არის პარამეტრების ან ფუნქციების შეცვლა.