ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Serve-Initiated Ad Impression

სერვერის მიერ ინიცირებული რეკლამის ჩვენება

რეკლამების დათვლის ორიდან ერთ-ერთი მეთოდი. რეკლამის კონტენტი მომხმარებელს მიეწოდება ორი მეთოდით – სერვერის მიერ ინიცირებული და კლიენტის მიერ ინიცირებული მეთოდით. სერვერის მიერ ინიცირებული რეკლამა ითვლება გამომქვეყნებლის ვებკონტენტის სერვერის მიერ გაკეთებულ მოთხოვნებზე, ფორმატსა და კონტენტის გადამისამართებაზე დაყრდნობით. ორგანიზაციები, რომლებიც სერვერის მიერ ინიცირებული რეკლამის დათვლის მეთოდს იყენებენ, უნდა დაეყრდნონ დათვლის დროს გამომქვეყნებლის სარეკლამო სერვერს ან ვებკონტენტის სერვერს, ან მოგვიანებით განვითარებულ პროცესს. იხ. Client-Initiated Ad Impression/ კლიენტის მიერ ინიცირებული რეკლამის ჩვენება.

Server Pull

სერვერიდან ინფორმაციის მოზიდვა

პროცესი, როდესაც მომხმარებლის ბრაუზერი ავტომატურ ან არაავტომატურ რეჟიმში ინარჩუნებს კავშირს ან პროფილს ვებ სერვერზე. ბრაუზერი, როგორც წესი, მართავს უნიკალურ მოთხოვნას, რომელიც ფიქსირდება და ინახება ელექტრონულ ფორმატში სამომავლო გამოყენებისთვის. მაგალითად: ელექტრონული ფოსტით სიახლეების ავტომატურ რეჟიმში მიწოდების მოთხოვნა, ვებკონტენტის მოთხოვნა, რომელიც ეფუძნება მომხმარებლის ძიების კონკრეტულ კრიტერიუმს, ან პერსონიზებული ვებგვერდის შექმნა, რომელიც ახარისხებს მომხმარებლისთვის მიწოდებულ ინფორმაციას წინასწარ გაკეთებული არჩევანის საფუძველზე.

Server Push

სერვერის მიერ ინფორმაციის მიწოდება

პროცესი, როდესაც სერვერი ინარჩუნებს ღია კავშირს ბრაუზერთან მას შემდეგ, რაც გვერდზე დაფიქსირდება საწყისი მოთხოვნა. ამ ღია კავშირის საშუალებით სერვერი აგრძელებს გვერდების განახლებასა და კონტენტის მიწოდებას მაშინაც კი, როდესაც ვიზიტორი პირდაპირ აღარ აფიქსირებს მსგავს მოთხოვნას.

Session

სესია

1) ინტერნეტაქტივობის თანმიმდევრობა, რომელსაც ერთი მომხმარებელი ახორციელებს საიტზე. თუ მომხმარებელი ბოლო 30 წუთის განმავლობაში არ აფიქსირებს მოთხოვნას საიტზე, მაშინ მომდევნო კონტენტი ან რეკლამის მოთხოვნა ახალ ვიზიტად აღიქმება; 2) მომხმარებლის მიერ განხორციელებული ოპერაციები, რომლებიც შეიძლება ვებსაიტმა აღრიცხოს. მაგალითად, ერთი სესიის დროს მომხმარებელი შეიძლება ესტუმროს ვებგვერდს, დააწკაპუნოს რეკლამას, გადავიდეს რეკლამის გამომქვეყნებლის ვებგვერდზე და მოახდინოს შესყიდვა. დამატებით იხ. visit/ვიზიტი.

Session Cookies

სესიის ქუქი

ქუქი, რომელიც კომპიუტერის RAM-ზე იტვირთება და მხოლოდ ბრაუზერის მიერ სესიის განხორციელებისას მოქმედებს. ბრაუზერის გასვლის შემდეგ დაფიქსირებული ქუქი იშლება. ეს არის „დროებითი ქუქი“ და ის მომხმარებლის მყარ დისკზე არ ინახება. დამატებით იხ. cookie/ქუქი.