ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Sampling Frame

ნიმუშის აღების ჩარჩო

წყარო, რომლიდანაც ხდება ნიმუშის აღება.

Scripts

სკრიპტი

ფაილები, რომლებიც ახდენს ისეთი რუტინული მოქმედების ინიცირებას, როგორიცაა მომხმარებლის მოთხოვნაზე საპასუხოდ ვებგვერდების დინამიკური გენერირება.

SDSL (Symmetrical Digital SubscriberLine)

SDSL- სიმეტრიული ციფრული სააბონენტო ხაზი

DSL-ის სახეობა, რომელიც გადაცემისთვის იყენებს კაბელების წყვილიდან მხოლოდ ერთს. SDSL საცხოვრებელი სახლების ან მცირე ოფისების მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს, საზიარო ტელეფონი გამოიყენონ მონაცემთა გადაცემის, ხმოვანი საუბრების ან ფაქსის გასაგზავნად.

Search Engine

საძიებო სისტემა

პროგრამა, რომელიც ეხმარება ვებმომხმარებლებს, მოიძიონ ინფორმაცია ინტერნეტში. ამ ინფორმაციის მოძიების მეთოდი ხშირად გულისხმობს იმ ვებწყაროების გამოყენებას, რომლებიც მომხმარებელმა შესაძლოა, აქამდე გამოყენებულ საკვანძო სიტყვებზე ან კონცეფციაზე დაყრდნობით ამოიღო.

Sell-Through Rate

გაყიდვების მაჩვენებელი

ბარტერით გაცვლილი ინვენტარის პროცენტული შეფარდება გაყიდულთან.