ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Third Party Ad Server

დამოუკიდებელი გარე კომპანია, რომელიც მუშაობს ონლაინ სარეკლამო კამპანიების მართვის, უზრუნველყოფის, მიწოდების, აღრიცხვისა და შედეგების ანალიზის ჩატარების მიმართულებით. ეს კომპანიები აწვდიან სამიზნე რეკლამას, რომელიც შეიძლება მორგებული იყო მომხმარებლის მიერ გაცხადებულ ან მისთვის შესაბამის და სასურველ მახასიათებლებზე.

Transitional Ad

რეკლამა, რომელიც მოთავსებულია ვებგვერდებს შორის. სხვა სიტყვებით, მომხმარებელი ხედავს რეკლამას „ა“ გვერდიდან „ბ“ გვერდზე გადასვლის დროს. ასევე, ცნობილია, როგორც Interstitial/შუალედური.

Transitional Pop Up

რეკლამა, რომელიც კონტენტს შორის. ჩნდება ცალკე ფანჯარაში გვერდების კონტენტს შორის.

Triggers

ბრძანება ჰოსტის სერვერიდან, რომელიც მომხმარებლის ციფრული ტელევიზიის მოწყობილობას ატყობინებს, რომ ინტერაქციული კონტენტი ხელმისაწვდომია. მომხმარებლის ინფორმირება ხელმისაწვდომი კონტენტის შესახებ ხდება შესაბამისი ნიშნის ან დაჭერადი ტექსტური შეტყობინების საშუალებით. დისტანციური მართვის პულტით დაჭერის შემდეგ, ტრიგერი ქრება და მეტი კონტენტი, ან ახალი ინტერფეისი ჩნდება სატელევიზიო ეკრანზე.

Total Visits

ბრაუზერების ჯამური რაოდენობა, რომლებიც ვებსაიტზე კონკრეტული დროის მონაკვეთში შედიან. ვიზიტების ჯამური რაოდენობიდან უნდა გაიფილტროს რობოტების აქტივობა, მაგრამ არ უნდა ჩაითვალოს განმეორებითი ვიზიტები.

Total Visitors

ბრაუზერების ან პირების ჯამური რაოდენობა, რომლებიც კონკრეტული დროის მონაკვეთში შევიდნენ საიტზე.

Traffic

ვებსაიტზე დაფიქსირებული ვიზიტებისა და/ან ვიზიტორების ჯამური რაოდენობა.

Transfer

გვერდის მოთხოვნაზე წარმატებული რეაგირება; ასევე, როდესაც ბრაუზერი მიიღებს სრულყოფილ გვერდს ვებსერვერიდან.

T-Commerce

ელექტრონული კომერცია, რომელიც ინტერაქციული ტელევიზიის საშუალებით ხორციელდება.

T-1

მაღალი სიჩქარის (1.54 მეგაბიტი/წამში) ინტერნეტკავშირი.