ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
Search
Close this search box.
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Third Party Ad Server

მესამე მხარის სერვერი
დამოუკიდებელი გარე კომპანია, რომელიც მუშაობს ონლაინ სარეკლამო კამპანიების მართვის, უზრუნველყოფის, მიწოდების, აღრიცხვისა და შედეგების ანალიზის ჩატარების მიმართულებით. ეს კომპანიები აწვდიან სამიზნე რეკლამას, რომელიც შეიძლება მორგებული იყო მომხმარებლის მიერ გაცხადებულ ან მისთვის შესაბამის და სასურველ მახასიათებლებზე.

Transitional Ad

გარდამავალი რეკლამები
რეკლამა, რომელიც მოთავსებულია ვებგვერდებს შორის. სხვა სიტყვებით, მომხმარებელი ხედავს რეკლამას „ა“ გვერდიდან „ბ“ გვერდზე გადასვლის დროს. ასევე, ცნობილია, როგორც Interstitial/შუალედური.

Transitional Pop Up

გარდამავალი პოპ აპი
რეკლამა, რომელიც კონტენტს შორის. ჩნდება ცალკე ფანჯარაში გვერდების კონტენტს შორის.

Triggers

ტრიგერი
ბრძანება ჰოსტის სერვერიდან, რომელიც მომხმარებლის ციფრული ტელევიზიის მოწყობილობას ატყობინებს, რომ ინტერაქციული კონტენტი ხელმისაწვდომია. მომხმარებლის ინფორმირება ხელმისაწვდომი კონტენტის შესახებ ხდება შესაბამისი ნიშნის ან დაჭერადი ტექსტური შეტყობინების საშუალებით. დისტანციური მართვის პულტით დაჭერის შემდეგ, ტრიგერი ქრება და მეტი კონტენტი, ან ახალი ინტერფეისი ჩნდება სატელევიზიო ეკრანზე.

Textual Ad Impressions

ტექსტური რეკლამის ჩვენება
ტექსტური რეკლამის ბრაუზერისთვის მიწოდება. ინტერნეტის დაბალი სიჩქარის გასაუმჯობესებლად, მომხმარებლებმა შეიძლება გამორთონ „გამოსახულების ავტომატური ჩამოტვირთვა“. როდესაც ასეთი მომხმარებელი შედის ისეთ გვერდზე, რომელიც მოიცავს რეკლამას, ის ხედავს ნიშანს და რეკლამის გამომქვეყნებლის ტექსტური ფორმატის შეტყობინებას, ნაცვლად გრაფიკული რეკლამისა. დამატებით, თუ მომხმარებელს აქვს ბრაუზერი, რომელიც მხოლოდ ტექსტს აღიქვას, მაშინ მხოლოდ ტექსტური რეკლამა მიეწოდება და ეს მიწოდებაც ტექსტური რეკლამის ჩვენების სახით აღირიცხება.

Third Party Ad Server

მესამე მხარის სერვერი
დამოუკიდებელი გარე კომპანია, რომელიც მუშაობს ონლაინ სარეკლამო კამპანიების მართვის, უზრუნველყოფის, მიწოდების, აღრიცხვისა და შედეგების ანალიზის ჩატარების მიმართულებით. ეს კომპანიები აწვდიან სამიზნე რეკლამას, რომელიც შეიძლება მორგებული იყო მომხმარებლის მიერ გაცხადებულ ან მისთვის შესაბამის და სასურველ მახასიათებლებზე.

Throughput

გამტარუნარიანობა
დაფიქსირებულ მოთხოვნებთან მიმართებით ინტერნეტის საშუალებით გადაცემული მონაცემების რაოდენობა.

Token

ტოკენი
მაჩვენებელი ან იარლიყი, რომელიც დაკავშირებულია მიმღები სერვერის მიერ მომხმარებლის მოთხოვნილი ვებგვერდის მისამართთან (URL). ტოკენი მოქმედებს მომხმარებლის მოთხოვნის პერიოდში, მიუხედავად მოთხოვნებს შორის არსებული ინტერვალებისა. ტოკენის გამოყენება შესაძლებელია უნიკალური მომხმარებლების რაოდენობის დასათვლელად.

Total Ad Impressions

რეკლამის ჯამური ჩვენება
გრაფიკული და ტექსტური რეკლამის ჩვენების ჯამური რაოდენობა, მიუხედავად მიწოდების წყაროსი. დამატებით იხ. ad impression/რეკლამის გამოსახვა.

Total Unique Users

უნიკალური მომხმარებლების ჯამური რაოდენობა
იხ. unique user/უნიკალური მომხმარებელი.