ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
Search
Close this search box.
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Third Party Ad Server

მესამე მხარის სერვერი
დამოუკიდებელი გარე კომპანია, რომელიც მუშაობს ონლაინ სარეკლამო კამპანიების მართვის, უზრუნველყოფის, მიწოდების, აღრიცხვისა და შედეგების ანალიზის ჩატარების მიმართულებით. ეს კომპანიები აწვდიან სამიზნე რეკლამას, რომელიც შეიძლება მორგებული იყო მომხმარებლის მიერ გაცხადებულ ან მისთვის შესაბამის და სასურველ მახასიათებლებზე.

Triggers

ტრიგერი
ბრძანება ჰოსტის სერვერიდან, რომელიც მომხმარებლის ციფრული ტელევიზიის მოწყობილობას ატყობინებს, რომ ინტერაქციული კონტენტი ხელმისაწვდომია. მომხმარებლის ინფორმირება ხელმისაწვდომი კონტენტის შესახებ ხდება შესაბამისი ნიშნის ან დაჭერადი ტექსტური შეტყობინების საშუალებით. დისტანციური მართვის პულტით დაჭერის შემდეგ, ტრიგერი ქრება და მეტი კონტენტი, ან ახალი ინტერფეისი ჩნდება სატელევიზიო ეკრანზე.

Transitional Pop Up

გარდამავალი პოპ აპი
რეკლამა, რომელიც კონტენტს შორის. ჩნდება ცალკე ფანჯარაში გვერდების კონტენტს შორის.

Transitional Ad

გარდამავალი რეკლამები
რეკლამა, რომელიც მოთავსებულია ვებგვერდებს შორის. სხვა სიტყვებით, მომხმარებელი ხედავს რეკლამას „ა“ გვერდიდან „ბ“ გვერდზე გადასვლის დროს. ასევე, ცნობილია, როგორც Interstitial/შუალედური.

Total Ad Impressions

რეკლამის ჯამური ჩვენება
გრაფიკული და ტექსტური რეკლამის ჩვენების ჯამური რაოდენობა, მიუხედავად მიწოდების წყაროსი. დამატებით იხ. ad impression/რეკლამის გამოსახვა.

Transfer

ტრანსფერი
გვერდის მოთხოვნაზე წარმატებული რეაგირება; ასევე, როდესაც ბრაუზერი მიიღებს სრულყოფილ გვერდს ვებსერვერიდან.

Traffic

ნაკადი/ტრაფიკი
ვებსაიტზე დაფიქსირებული ვიზიტებისა და/ან ვიზიტორების ჯამური რაოდენობა.

Total Visitors

ვიზიტრების ჯამური რაოდენობა
ბრაუზერების ან პირების ჯამური რაოდენობა, რომლებიც კონკრეტული დროის მონაკვეთში შევიდნენ საიტზე.

Total Visits

ვიზიტების ჯამური რაოდენობა
ბრაუზერების ჯამური რაოდენობა, რომლებიც ვებსაიტზე კონკრეტული დროის მონაკვეთში შედიან. ვიზიტების ჯამური რაოდენობიდან უნდა გაიფილტროს რობოტების აქტივობა, მაგრამ არ უნდა ჩაითვალოს განმეორებითი ვიზიტები.

Total Unique Users

უნიკალური მომხმარებლების ჯამური რაოდენობა
იხ. unique user/უნიკალური მომხმარებელი.