ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

URL Tagging

URL-ის მონიშვნა

URL-ში HTML კონტენტის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კონტენტის შეყვანის პროცესი. ეს საიდენტიფიკაციო მონაცემები ამოიცნობა ვებსერვერის მიერ ბრაუზერის მოთხოვნის საფუძველზე. მომხმარებლების ამოცნობა URL ინფორმაციაზე დაყრდნობით შესაძლებელს ხდის ვიზიტების დაანგარიშებას, თუ ქეშირება არ ხდება.

Usenet

Usenet-იუზნეტი

ინტერნეტის საინფორმაციო განცხადებების აპლიკაცია.

User

მომხმარებელი

პიროვნება, რომელსაც აქვს მსოფლიო კომპიუტერულ ქსელზე წვდომა.

User Agent String

მომხმარებლის აგენტის მწკრივი

სერვერის ლოგის ფაილის ველი, რომელიც მიუთითებს კონკრეტული ბრაუზერის პროგრამაზე და მოთხოვნის დამაფიქსირებელი კომპიუტერის ოპერაციულ სისტემაზე.

User Centric Measurement

მომხმარებლის მონაცემების დათვლა

ვებგვერდის აუდიტორიის დათვლის ერთეული, რომელიც ვებმომხმარებლის ქცევას ეფუძნება.

User Registration

მომხმარებლის რეგისტრაცია

პიროვნების მიერ მიწოდებული ინფორმაცია, რომელიც ხშირად მოიცავს ისეთ მახასიათებლებს, როგორებიცაა პიროვნების ასაკი, სქესი, საფოსტო კოდი და ბევრი სხვა. საიტის სარეგისტრაციო სისტემა ხშირად ეფუძნება საიდენტიფიკაციო კოდს ან პაროლს, რაც საშუალებას აძლევს საიტს, განსაზღვროს უნიკალური ვიზიტორების რაოდენობა და ვიზიტორების ქცევა საიტზე.

Unique User

უნიკალური მომხმარებელი

უნიკალური პიროვნება ან ბრაუზერი, რომელიც ან საიტზე შემოდის (იხ. unique visitor/უნიკალური ვიზიტორი) ან უნიკალური კონტენტი და/ან რეკლამები მიეწოდა, როგორებიცაა ელექტრონული ფოსტა, სიახლეები, შუალედური და პოპ ანდერ რეკლამები. უნიკალური მომხმარებლების ამოცნობა შეიძლება მომხმარებლის რეგისტრაციის ან ქუქის საფუძველზე. დაფიქსირებული უნიკალური მომხმარებლებიდან იფილტრება რობოტების აქტივობა. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: www.iab.net.

Unique Visitor

უნიკალური ვიზიტორი

უნიკალური მომხმარებელი, რომელიც შედის ვებგვერდზე კონკრეტული დროის მონაკვეთში. დამატებით იხ. Unique User/უნიკალური მომხმარებელი.

Universe

მოსახლეობა

შესწავლილი აუდიტორიის ჯამური რაოდენობა.

Unresolved IP Addresses

ამოუცნობი IP მისამართი

IP მისამართი, რომლის 1-ლი ან მეორე დონის დომეინის ამოცნობაც შეუძლებელია. ამოუცნობი IP მისამართების შესახებ უნდა გაკეთდეს მოხსენება. დამატებით იხ. domain/დომეინი.