ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Visitor

პიროვნება ან ბრაუზერი, რომელიც ვებსაიტზე შემოდის კონკრეტული დროის მონაკვეთში.

VRML (Virtual Reality Modeling Language)

პროგრამირების ენა, რომელიც HTML-ის 3D ანალოგია.

Viewer

პიროვნება, რომელიც ნახულობს კონტენტს ან რეკლამას. ამჟამად მნახველების რაოდენობის განსაზღვრის საშუალება არ არსებობს.

Viral Marketing

1) ნებისმიერი რეკლამა, რომელიც ეწევა თვითგავრცელებას; 2) რეკლამირების და/ან მარკეტინგის მეთოდი, რომელიც „ვრცელდება“, როგორც ვირუსი, ერთი მომხმარებლიდან მეორეზე და ერთი ბაზრიდან მეორეზე გავრცელებით.

Visit

საზომი, რომელიც არ ითვალისწინებს რობოტის აქტივობას და გულისხმობს საიტიდან ერთი ან რამდენიმე ტექსტური და/ან გრაფიკული გამოსახულების ჩამოტვირთვას 30 წუთის განმავლობაში აქტიურობის შეწყვეტის გარეშე. ასევე, გულისხმობს ერთი ბრაუზერის მიერ ერთი სესიის უწყვეტ განხორციელებას. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: www.iab.net.

Visit Duration

დრო, რომელსაც ვიზიტორი ერთი სესიის ფარგლებში უთმობს კონკრეტულ რეკლამას, ვებ გვერდს ან ვებსაიტს.