ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
Search
Close this search box.
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Visitor

ვიზიტორი
პიროვნება ან ბრაუზერი, რომელიც ვებსაიტზე შემოდის კონკრეტული დროის მონაკვეთში.

VRML (Virtual Reality Modeling Language)

VRML- ვირტუალური რეალობის მოდელირების ენა
პროგრამირების ენა, რომელიც HTML-ის 3D ანალოგია.

Viewer

მნახველი
პიროვნება, რომელიც ნახულობს კონტენტს ან რეკლამას. ამჟამად მნახველების რაოდენობის განსაზღვრის საშუალება არ არსებობს.

Viral Marketing

ვირუსული მარკეტინგი
1) ნებისმიერი რეკლამა, რომელიც ეწევა თვითგავრცელებას; 2) რეკლამირების და/ან მარკეტინგის მეთოდი, რომელიც „ვრცელდება“, როგორც ვირუსი, ერთი მომხმარებლიდან მეორეზე და ერთი ბაზრიდან მეორეზე გავრცელებით.

Visit

ვიზიტი
საზომი, რომელიც არ ითვალისწინებს რობოტის აქტივობას და გულისხმობს საიტიდან ერთი ან რამდენიმე ტექსტური და/ან გრაფიკული გამოსახულების ჩამოტვირთვას 30 წუთის განმავლობაში აქტიურობის შეწყვეტის გარეშე. ასევე, გულისხმობს ერთი ბრაუზერის მიერ ერთი სესიის უწყვეტ განხორციელებას. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: www.iab.net.

Visit Duration

ვიზიტის ხანგრძლივობა
დრო, რომელსაც ვიზიტორი ერთი სესიის ფარგლებში უთმობს კონკრეტულ რეკლამას, ვებ გვერდს ან ვებსაიტს.