ინფორმაციის მოთხოვნა, ხშირად საძიებო სისტემის მიერ.