კონკრეტულ საიტზე არსებულ რეკლამაზე დაწკაპუნებისა და ნახვების პროცენტული თანაფარდობა. ასევე, უწოდებენ ad click
rate/რეკლამაზე დაწკაპუნების მაჩვენებელს.