მოქმედება, როდესაც მომხმარებელი ოპერაციის დასრულებამდე
საყიდლების კალათაში ტოვებს ნივთს.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *