ცენტრალური ქსელი, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს სხვა
ქსელებს.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *