მოწყობილობა, რომელიც ერთმხრივი ან ორმხრივი მაღალი სიჩქარით შესაძლებელს ხდის მონაცემთა მიწოდებას საკაბელო ტელევიზიის სისტემის გამოყენებით, რათა ხელმისაწვდომი იყოს
ინტერნეტი.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *