პროდუქტების ან მომსახურებების ვებსივრცის საშუალებით
გაყიდვა.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *