ბრაუზერის მიერ მოთხოვნილი კონტენტის გადაცემა შეიძლება
წარუმატებლად დასრულდეს, თუ ბრაუზერი, რომელმაც მოთხოვნა
გააკეთა, დატოვებს გვერდს, ან თუ სერვერი ვერ ახერხებს გვერდის,
მათ შორის რეკლამების, სრულყოფილად მიწოდებას (ასევე,
ცნობილია, როგორც შეცდომა ან კომუნიკაციის შეცდომა).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *