გრაფიკული ფორმატი, რომელიც იყენებს შედარებას
გამოსახულებების შენახვისა და ჩვენებისთვის.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *