პროგრამული ენა, რომელიც შემუშავებულია ინტერნეტ
აპლიკაციების შესაქმნელად. ეს პროგრამული ენა დამატებითი
მახასიათებლების, გაუმჯობესებული ანიმაციური დეტალებისა და
რეალურ დროში განახლებების წარმოების საშუალებას იძლევა.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *