ქსელური რეკლამირების კორპორაციული ჯგუფი, რომელმაც, ფედერალურ პროფესიულ კომისიასთან ერთად, კონფიდენციალურობის პრინციპები შეიმუშავა. NAI მომხმარებლებს აძლევს განმარტებებს ინტერნეტრეკლამის პრაქტიკებთან, ინტერნეტსა და მომხმარებლებზე ზემოქმედებასთან დაკავშირებით. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი:
www.networkadvertising.org.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *