როდესაც საიტი საკუთარ ლოგის ფაილებს გზავნის საიტსმიღმა
კვლევითი მომსახურებისა და ანალიზის ჩასატარებლად.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *