ბრაუზერის ფუნქცია, რომელიც კონფიდენციალურობის
პოლიტიკების ანალიზს აკეთებს და მომხმარებელს აძლევს საშუალებას,
თავად გააკონტროლოს საკუთარი კონფიდენციალურობა.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *