ტექსტის, ციფრული ხმოვანი, ვიდეო და მულტიმედია მონაცემების
ფართო, პაკეტური გადაცემა, რომლის სიჩქარეც შეიძლება
აღემატებოდეს 2 მეგაბიტს წამში. სისტემა ასევე ითვალისწინებს
მომსახურებას მობილური და სატელეფონო მომსახურების
მომხმარებლებისთვის, მიუხედავად მათი ადგილმდებარეობისა.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *