პიროვნება, რომელიც ნახულობს კონტენტს ან რეკლამას. ამჟამად
მნახველების რაოდენობის განსაზღვრის საშუალება არ არსებობს.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *