ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 

House Ads

თავად კომპანიის კუთვნილი პროდუქტების ან მომსახურებების რეკლამა. „შემოსავალი“ საკუთრი რეკლამებიდან არ უნდა შევიდეს შემოსავლების ანგარიშგებაში.

HTML (Hypertext Markup Language)

კოდების ნაკრები ტექსტურ (*.txt) ფაილში, რომელიც განსაზღვრავს მიღებულ ინფორმაციას და ამ ინფორმაციის ბრაუზერისთვის მიწოდებას. არსებობს ორი სახეობის მარკირების ენა: ანკერი და ფორმატი. ანკერის მარკირების ენა განსაზღვრავს, რა იქნა მიღებული, ხოლო ფორმატი განსაზღვრავს, რის გადაცემა მოხდება.

HTML Page

ჰიპერტექსტის მარკირების ენის დოკუმენტი, რომელიც ინახება ვებსერვერზე და/ან იქმნება მოთხოვნის დროს, რათა დაფიქსირდეს მოთხოვნის დაკმაყოფილება. ტექსტთან ერთად, HTML გვერდი შეიძლება მოიცავდეს გრაფიკულ გამოსახულებებს, ვიდეო, აუდიო და სხვა ტიპის ფაილებს.

HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol)

ფორმატი, რომელიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება მსოფლიო ინტერნეტქსელის საშუალებით დოკუმენტების გადასაცემად.

Hybrid Pricing

ფასის მოდელი, რომელიც ეფუძნება CPM ფასის მოდელისა და მუშაობაზე დაფუძნებული ფასის მოდელის კომბინაციას. იხ. CPM და Performance-Based Pricing Model/მუშაობაზე დაფუძნებული ფასის მოდელი.

Hyperlink

HTML პროგრამირება, რომელიც მომხმარებელს, ჰიპერტექსტზე დაწკაპუნების შემთხვევაში, ახალ URL-ზე გადაამისამართებს. .

Hypertext

ტექსტი ან გრაფიკული ელემენტები გვერდზე, რომლებიც დაწკაპუნების შემდეგ ბმულის ააქტიურებენ.

HDTV (High-Definition Television)

მაღალი ხარისხის გაფართოების სიგნალი, რომელიც იყენებს ციფრულ ფორმატს სატელევიზიო სიგნალების მიღებისა და გადაცემისთვის. HDTV გამოსახულების ხუთჯერ მეტ ინფორმაციას (სურათის ელემენტები ან პიქსელები) იძლევა, ვიდრე კონვენციური ტელევიზია, ასევე, მატებს მეტ სიცხადეს, ასპექტსა და ციფრული ხმის ხარისხს.

Head End

ადგილი საკაბელო სისტემის ან ფართო დიაპაზონიანი კოაქსიალური ქსელისთვის, სადაც ხდება პროგრამირება და საიდანაც იწყება გამანაწილებელი ქსელი. ხშირ შემთხვევაში სიგნალები მიიღება სატელიტიდან, მიკროტალღური რელეებიდან, ან ოპტიკურ- ბოჭკოვანი კაბელებიდან ქსელის სათავო კვანძში.

Heuristic

მომხმარებლის უნიკალური იდენტობის გამოთვლის ხერხი. ეს ხერხი ეფუძნება გამოკლების წესს ან ალგორითმს, რომელიც მოქმედებს კონკრეტული სერვერისთვის. მაგალითად, IP მისამართისა და მომხმარებლის აგენტის კომბინაცია ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება გამოყენებულ იქნას მომხმარებლის იდენტიფიცირებისთვის. თუ სერვერი ახალ მოთხოვნას იმავე კლიენტისგან 30 წუთის განმავლობაში კიდევ მიიღებს, მაშინ დგინდება, რომ მოთხოვნა შემოსულია იგივე მომხმარებლისგან და დგინდება, რა დრო გავიდა წინა გვერდის ნახვიდან ახალი მოთხოვნის დაფიქსირებამდე.