ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 

Bot

რობოტის შემოკლებული ვერსია. იხ. Intelligent agent/ინტელექტუალური აგენტი, რობოტი.

Bounce

მოქმედება, რომლის დროსაც ელექტრონული წერილი უკან უბრუნდება ელექტრონული ფოსტის სერვერს, როგორც წაუკითხავი.

Broadband

ინტერნეტკავშირი, რომელიც მიწოდებას ახორციელებს ბიტების შედარებით მაღალი მაჩვენებლით – ბიტის ნებისმიერი მაჩვენებელი, რომელიც შეადგენს ან აღემატება 100 კილობიტს წამში. კაბელური მოდემები, DSL და ISDN – ყველა გვთავაზობს ფართოდიაპაზონიან კავშირს.

Browser

პროგრამა, რომელსაც შეუძლია მოთხოვნის გაკეთება, ჩამოტვირთვა, ქეშირება და დოკუმენტების გამოსახვა, რომლებიც ხელმისაწვდომია მსოფლიო კომპიუტერულ ქსელში. ბრაუზერი შეიძლება იყოს ტექსტური ან გრაფიკული.

Browser Sniffer

იხ. sniffer/სნიფერი.

Buffering

როდესაც მედიაფლეიერი ინახავს გაშვებული მედიაფაილის ნაწილებს, მანამ სანამ მასალის ჩვენებისთვის ინფორმაცია საკმარისი რაოდენობითაა.

Button

1) გრაფიკული გამოსახულება, რომელსაც შეიძლება დავაჭიროთ და რომელიც შეიცავს კონკრეტულ ფუნქციას, როგორიცაა სხვა ადგილას გადაყვანა ან პროგრამის გაშვება; 2) ღილაკები შეიძლება, ასევე, იყოს რეკლამა. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: www.iab.net

Bit

კომპიუტერული მონაცემების უმცირესი ერთეული. ბიტს აქვს ერთი ბინარული (ორი ნაწილისაგან შემდგარი; ორმაგი, ორფა) ნიშნული 0 ან 1. ერთ ბაიტში არის რვა ბიტი.

Bit Rate

დიაპაზონის საზომი, რომელიც გვეუბნება, რამდენად სწრაფად ხდება გადაადგილება კომპიუტერულ ქსელში ერთი ადგილიდან მეორეზე. ბიტის მაჩვენებელი ხშირად გამოისახება, როგორც კილობიტი (100 ბიტი) წამში ან Kbps.

Bonus Impressions

რეკლამის დამატებით ჩვენება, ისე, რომ წინასწარ არ იყო გათვალისწინებული საჩვენებელი თანმიმდევრობით.