ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 

FAQ

ხშირად დასმული კითხვები

FTP (File Transfer Protocol)

ინტერნეტ პროტოკოლი, რომელიც ხელს უწყობს ფაილების გადაცემას.

Filtering

რობოტის აქტივობისა და მცდარი კოდების მოცილების პროცესი, რათა შესაძლებელი გახდეს ნამდვილი, ადამიანის მიერ განხორციელებული ინტერნეტაქტივობების დათვლა.

Filtration Guidelines

IAB ნებაყოფლობითი სახელმძღვანელოები, რომლებზე დაყრდნობითაც ფიქსირდება უცნობი ობიექტის (ბოტი) მიერ განხორციელებული მოქმედებები რეკლამებისა და გვერდის ნახვის, უნიკალური ვიზიტორისა და დაწკაპუნების მონაცემებში. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: www.iab.net

Finger

ინტერნეტხელსაწყო, რომელიც განსაზღვრავს ინტერნეტში მყოფი ადამიანების ადგილმდებარეობას. ასევე, ფინგერი ხანდახან გამოიყენება არაპერსონალურ ინფორმაციაზე წვდომის მისაღებად, მაგრამ ეს პროგრამა ყველაზე ხშირად გამოიყენება იმის დასადგენად, რეგისტრირებულია თუ არა კონკრეტული პიროვნება კონკრეტულ საიტზე. თუმცა, ყველა ვებგვერდი არ აკმაყოფილებს ფინგერიდან შემოსულ მოთხოვნებს.

Firewall

უსაფრთოხების ბარიერი, რომელიც დამონტაჟებულია ორგანიზაციის შიდა კომპიუტერულ ქსელსა და ინტერნეტზე. ფაიერვოლი ეფუძნება წესს, რომელიც შესაძლებელს ხდის, ან ბლოკავს მოძრაობას, რაც დამოკიდებულია უსაფრთხოების დონესა და ფილტრზე, რომლის გამოყენებაც ქსელის ადმინისტრატორს სურს.

Flame

გამომწვევი ან კრიტიკული აზრის გავრცელება ელექტრონული ფოსტის ან ჯგუფში გამოქვეყნების გზით.

Flash TM

Macromedia-ს ვექტორული გრაფიკული ფაილების ფორმატი, რომელიც გამოიყენება ვებგვერდზე ინტერაქციული ანიმაციების გამოსახვის მიზნით. მდიდარი მედიატექნოლოგიის ეს ფორმა ხელმისაწვდომია ფლაგინის სახით.

Floating Ads

რეკლამა ან რეკლამები, რომლებიც ჩნდება მთავარი ბრაუზერის ფანჯრის ზედა ნაწილში, ვებგვერდის კონტენტის თავზე, რითაც იქმნება განცდა, რომ რეკლამა ტივტივებს საიტის თავზე.

Fold

რეკლამა ან კონტენტი, რომლის ნახვაც შესაძლებელია ვებგვერდის ჩატვირთვისთანავე. მომხმარებელს არ სჭირდება გვერდის ქვედა ნაწილის (ან გვერდითი ნაწილების) დათვალიერება რეკლამის სანახავად. ვინაიდან ეკრანის გაფართოება დიდ ზეგავლენას ახდენს ნახვად კონტენტზე, სასარგებლოა იმის ცოდნა, გაფართოების რა მონაცემებით სარგებლობენ ვებგვერდის მომხმარებლები – 640*480 თუ 800*600 პიქსელი (და ზემოთ).