ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 

ISDN (Integrated Services Digital Network)

მაღალსიჩქარიანი კავშირგაბმულობის ქსელი, რომელიც ინტერნეტს ჩვეულებრივი, სპილენძის სატელეფონო ხაზების საშუალებით უკავშირდება. DSL-მა მეტწილად ჩაანაცვლა ISDN ქსელი. დამატებით იხ. DSL.

ISP (Internet Service Provider)

ორგანიზაცია, რომელიც უზრუნველყოფს ინტერნეტზე წვდომას. ინტერნეტმომსახურების პროვაიდერი შეიძლება იყოს კომერციული პროვაიდერი, კორპორაციული კომპიუტერული ქსელი, სკოლა, კოლეჯი, უნივერსიტეტი ან მთავრობა.

ITI (Information Technology Industry Council)

აშშ-ის ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროდუქტებისა და მომსახურებების წამყვანი პროვაიდერები. ის იცავს მზარდ ეკონომიკას ინოვაციების ხელშეწყობისა და თავისუფალი საბაზრო პოლიტიკის ხელშეწყობით. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: www.itic.org

iTV (Interactive Television)

ნებისმიერი ტექნოლოგია, რომელიც შესაძლებელს ხდის ორმხრივ კომუნიკაციას აუდიტორიასა და სერვისის მომწოდებელს შორის (როგორიცაა მაუწყებელი, საკაბელო ოპერატორი, ციფრული ტელევიზიის მიმღების მწარმოებელი), სტანდარტული ან გაუმჯობესებული სატელევიზიო მოწყობილობების საშუალებით.

Impression

მომხმარებლის ბრაუზერის მიერ დაფიქსირებულ მოთხოვნაზე ვებ სერვერის რეაგირების საზომი, რომელიც ფილტრავს ბოტის აქტივობასა და მცდარ კოდებს და აფიქსირებს მომხმარებლის მიერ გვერდის ნახვის უახლოეს მომენტს.

IP Address

ინტერნეტპროტოკოლის ციფრული მისამართი, რომელიც მინიჭებული აქვს ქსელში ჩართულ თითოეულ კომპიუტერს, რათა შესაძლებელი იყოს ამ კომპიუტერის ადგილმდებარეობისა და აქტივობის სხვა კომპიუტერისგან განსხვავება. მისამართის ფორმატია ##.##.##.##, ხოლო თითოეული რიცხვი 0-დან 25-მდე მერყეობს. (მაგალითად: 125.45.87.204).

IMU (Interactive Marketing Unit)

სტანდარტული სარეკლამო ერთეულის ზომები, რომლებსაც IAB იყენებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: www.iab.net

IRC (Internet Relay Chat)

1) მოწყობილობა, რომელიც საშუალებას აძლევს ადამიანებს, ისაუბრონ რეალურ დროში. ჩატი, ან ფორუმები არის ბეჭდური და ისინი შეიძლება იყოს როგორც საჯარო, ისე პირადი ხასიათის; 2) პროტოკოლი, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს, ისაუბროს სხვა მომხმარებელთან რეალურ დროში. ინტერნეტის სარელეო ჩატის სტრუქტურა ქსელის სერვერების სტრუქტურის მსგავსია და თითოეული უკავშირდება კლიენტის პროგრამებს.

Inference

ვარაუდი. იხ. Heuristic/ევრისტიკული

Insertion

დოკუმენტში რეკლამის ჩასმა, როგორც ეს გათვალისწინებულია სარეკლამო სერვერის მიერ.