ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 

Multi-Camera Angle or Individualized Television

ტექნოლოგია, რომელიც საშუალებას აძლევს მაყურებლებს, აკონტროლონ კამერის კუთხეები პირდაპირი ეთერის/ღონისძიებების დროს, აირჩიონ, რომელი რეკლამის ყურება სურთ და, ზოგადად, აკონტროლონ კონტენტის პროვაიდერის მიერ შემოთავაზებული სამაუწყებლო კონტენტი. მსგავს რეკლამებთან მიმართებით შესაძლებელია ელექტრონული კომერციისა და ინტერაქციული მიდგომის გამოყენება. თავის მხრივ, სერვერები არჩევანთან დაკავშირებულ ინფორმაციას აგროვებენ და მომხმარებელს, მათ მიერ გაკეთებულ წინა არჩევანზე დაყრდნობით, შესაბამის კონტენტს სთავაზობენ.

Media Objects

ფაილები, გარდა HTML დოკუმენტებისა, რომლებიც შეიძლება გამოისახოს ან შესრულდეს HTML დოკუმენტებში, ან განცალკევებულად. მაგალითისთვის, GIF, JPEG, ვიდეო, აუდიო, ფლეშ (SWF), PDF, JAVA აპლიკაციები და სხვა, რომელთა ნახვაც შესაძლებელია ბრაუზერის ან ფლაგინის საშუალებით. (იხ. Plug-in/ფლაგინი)

Megabyte

ერთი მილიონი ბიტი.

Micro-Sites

მრავალგვერდიანი რეკლამები, რომლებიც ხელმისაწვდომია საწყის რეკლამაზე დაწკაპუნებით. მომხმარებელი რჩება გამომქვეყნებლის ვებგვერდზე, მაგრამ აქვს წვდომა უფრო მეტ ინფორმაციაზე, ვიდრე ეს სტანდარტული რეკლამის შემთხვევაში ხდება.

MIME (Multi-Purpose Internet Mail Extensions)

ინტერნეტის საშუალებით ფაილის მიწოდებისთვის მისი კოდირების მეთოდი.

MIP (Mobile Internet Provide)

ISP, რომელიც მიმართულია უსადენო მომსახურების მოწოდებისკენ.

Modem Speeds

სიჩქარე, რომლითაც კომპიუტერის მოდემი ინტერნეტს უკავშირდება. არსებობს, სატელეფონო ინტერნეტკავშირის (dial-up) და კაბელური მოდემები. სატელეფონო ინტერნეტკავშირის მოდემის სიჩქარე 14.4, 28.8, 33.6. 56K და ISDN-ს მოიცავს. კაბელური მოდემის სიჩქარე კი 500K-სა და 2.5 Mbps-ს შორის მერყეობს. T1 და T3 არის კავშირის უმაღლესი სიჩქარე, რომელიც არ საჭიროებს მოდემს. იხ. DSL.

Modem

მოწყობილობა, რომელიც ციფრულ სიგნალებს ანალოგ სიგნალებს გადასცემს და პირიქით, რაც შესაძლებელია ტელეფონის ან საკაბელო ხაზების გამოყენებით.

Mouseover

პროცესი, რომლის საშუალებითაც მომხმარებელი თავის მაუსს მედიასაგანზე გადაატარებს, მასზე დაწკაპუნების გარეშე. შესაძლოა საჭირო გახდეს მაუსის ერთ ადგილზე დროებით გაჩერება, რათა გარკვეული ქმედებების ინიცირება მოხდეს.

MPEG

1) ფაილის ფორმატი, რომელიც გამოიყენება ფილების ან ვიდეოკლიპების დასაპატარავებლად ონლაინრეჟიმში გადაცემის მიზნით; 2) „მოძრავი გამოსახულების ექსპერტთა ჯგუფის“ მიერ ვიდეომედია მასალისთვის დადგენილი სტანდარტი.