ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 

Privacy Seal Program

პროგრამა, რომელიც ადასტურებს, რომ ვებგვერდის მფლობელი ემორჩილება საიტის მიერ შეთავაზებულ პოლიტიკას. მაგალითად, საიტზე არსებული მინიშნებები, როგორიცაა TRUSTe და BBBOnline.

Profiling

მომხმარებლის ინტერესების შესახებ ინფორმაციის მეთვალყურეობა, რაც გულისხმობს მისი ონლაინ მოქმედებების მონიტორინგს. ეს შეიძლება მოხდეს პერსონალური ინფორმაციის გამოყენების გარეშე, კონტენტის, URL და სხვა ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე.

Process Audit

მესამე მხარის მიერ შიდა კონტროლის პროცესების შემოწმება, რაც დაკავშირებულია შეფასებასთან. დამატებით იხ. audit/აუდიტი.

Protocol

ერთგვარი წესების ნაკრები, რომელიც საშუალებას აძლევს ორ მოწყობილობას, ერთმანეთს დაუკავშირდეს და მონაცემები გადასცეს. პროტოკოლები განსაზღვრავს კომპიუტერულ მოწყობილობებსა და სხვა ქსელებს შორის მონაცემების გადაცემის წესებს. პროტოკოლები განსაზღვრავს ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა შეცდომების კონტროლი და მონაცემების დაპატარავების მეთოდები. პროტოკოლები განსაზღვრავს შემდეგს: შეცდომის სახეობის შემოწმება, მონაცემთა დაპატარავების მეთოდი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), როგორ მიუთითებს გამგზავნი მოწყობილობა გაგზავნის დასრულების შესახებ და როგორ მიუთითებს მიმღები მოწყობილობა გზავნილის მიღებას. ინტერნეტპროტოკოლები მოიცავს შემდეგს: TCP/IP (გადაცემის კონტროლის პროტოკოლი/ინტერნეტპროტოკოლი), HTTP (ჰიპერტექსტის გადაცემის პროტოკოლი), FPT (ფაილის გადაცემის პროტოკოლი), და SMTP (მცირე მეილის გადაცემის პროტოკოლი).

Proxy Servers

შუამავალი საბოლოო მომხმარებელსა და ვებსაიტს შორის, როგორიცაა ISP, კომერციული ონლაინ მომსახურებები და კორპორაციული ქსელები. პროქსი სერვერები ინახავს ყველაზე ფართოდ და ხშირად გამოყენებულ კონტენტს. ამგვარად მომხმარებელს უფრო სწრაფად აქვს წვდომა საიტზე და იზრდება სერვერის უსაფრთხოების ხარისხიც.

Push Advertising

პროაქტიური, ნახევარ ეკრანზე გამოსახული, დინამიკური რეკლამა, რომელიც ჩნდება სხვადასხვა ფორმაში.

PVR (Personal Video Recorder)

ციფრული ტელევიზიის მიმღები, რომელიც ინახავს დაახლოებით 30 საათამდე სატელევიზიო პროგრამას და მუშაობს კაბელურ და სატელიტურ სისტემაზე. მნახველებს შეუძლიათ სატელევიზიო შოუების გადახვევა, სეზონის ეპიზოდების ჩაწერა და გასული რეკლამების გამოტოვება.

PLI (Privacy Leadership Initiative)

15 კორპორაციისა და 9 ბიზნესასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის პარტნიორული გაერთიანება, რომელიც იყენებს კვლევას ნდობის ფაქტორის ასამაღლებლად, რაც გაზრდის ინტერნეტის მისაღებობას და ინფორმაციულ ეკონომიკას როგორც ონლაინ, ისე ქსელიდან გამორთულ (ოფლაინ) სივრცეში. ეს კი, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს ბაზრის დაცვასა და უსაფრთხოებას. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: www.understandingprivacy.org

Plug-in

პროგრამის აპლიკაცია, რომელიც მარტივად ყენდება და შეიძლება გამოყენებულ იქნას ვებბრაუზერის დამატების სახით. დაყენების შემდეგ ბრაუზერი ამოიცნობს ფლაგინს და მისი ფუნქციები ინტეგრირდება HTML ფაილში, რომელიც გამოისახება.

Pop-under Ad

რეკლამა, რომელიც ჩნდება ცალკე ფანჯარაში, გახსნილი ფანჯრის ქვემოთ. ასეთი რეკლამები ხშირად მანამ არ ჩანს, სანამ ძირითადი ფანჯარა არ დაიხურება, ან არ გადაადგილდება, გაიზრდება ან დაპატარავდება.