ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
Powered By
Powered By

Address

კომპიუტერის ან ონლაინ საიტის უნიკალური იდენტიფიკატორი, ხშირად ვებგვერდის მისამართი ან @ ნიშნით აღნიშნული ელფოსტის მისამართი. პირდაპირი გაგებით, ეს არის საშუალება, რომლის გამოყენებითაც ერთი კომპიუტერი პოულობს მეორე კომპიუტერის ადგილმდებარეობას ინტერნეტის საშუალებით.

Ad Impression

1) რეკლამა, რომელიც მომხმარებლის ბრაუზერს მიეწოდება. რეკლამების მოთხოვნა შეიძლება განახორციელოს მომხმარებლის ბრაუზერმა (ე.წ. მოზიდული რეკლამები), ან შეიძლება რეკლამა ელფოსტის რეკლამის სახითაც მიეწოდოს; 2) მიწოდების სისტემის მიერ მომხმარებლის ბრაუზერისთვის მოთხოვნილი რეკლამის მიწოდების დაანგარიშება, რაც ხორციელდება რობოტის აქტივობის გაფილტვრით და აღირიცხება მომხმარებლის ბრაუზერისთვის რეკლამის მიწოდების უკანასკნელ მომენტში – ეს არის მომენტი, როდესაც მომხმარებელი ყველაზე ახლოსაა რეკლამის უშუალო ნახვასთან. რეკლამის კონტენტის მომხმარებლამდე მიტანისთვის არსებობს ორი მეთოდი: ა) სერვერის მიერ ინიცირებული და ბ) მომხმარებლის მიერ ინიცირებული. სერვერის მიერ ინიცირებული რეკლამების დათვლის მეთოდი იყენებს გამომქვეყნებლის ვებკონტენტის სერვერს მოთხოვნის დაფიქსირების, ფორმატირებისა და კონტენტის გადამისამართების მიზნით. მომხმარებლის მიერ ინიცირებული რეკლამის დათვლა დამოკიდებულია მომხმარებლის ბრაუზერის მიერ ამ აქტივობის განხორციელებაზე. იმ ორგანიზაციების შემთხვევაში, რომლებიც სერვერის მიერ ინიცირებულ რეკლამის დათვლის მეთოდს იყენებენ, დათვლა უნდა მოხდეს რეკლამაზე რეაგირებისას გამომქვეყნებლის სარეკლამო სერვერის ან ვებკონტენტის სერვერის საშუალებით. იმ ორგანიზაციების შემთხვევაში, რომლებიც მომხმარებლის მიერ ინიცირებულ რეკლამის დათვლის მეთოდს იყენებენ, დათვლა უნდა მოხდეს გამომქვეყნებლის სარეკლამო სერვერზე ან მესამე მხარის სარეკლამო სერვერზე რეკლამის მოთხოვნის შემდეგ, ან მოგვიანებით, პროცესის მიმდინარეობისას. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: www.iab.net .

Ad Impression Ratio

ეს არის რეკლამაზე დაწკაპუნების მაჩვენებელი გაყოფილი რეკლამების ჩვენებაზე. იხ. დაწკაპუნების/დაჭერის მაჩვენებელი.

Ad Insertion

როდესაც რეკლამა ჯდება დოკუმენტში და იწერება სარეკლამო სერვერის მიერ.

Ad Materials

შემოქმედებითი ნამუშევარი, ასლი, მოქმედი URL (უნიფიცირებული მისამართი) და მოქმედი სამიზნე გვერდები, რომლებიც გამყიდველს სარეკლამო კამპანიის დაწყებამდე უნდა ჩაბარდეს.

Ad Network

ბევრი ვებგვერდის სარეკლამო ინვენტარის აგრეგატორი ან ბროკერი. სარეკლამო ქსელები ქსელში არსებული ვებგვერდების გაყიდვების წარმომადგენლები არიან.

Ad Recall

რეკლამის ეფექტურობის საზომი, რომლის გამოყენებითაც რესპონდენტებს ანახვებენ რეკლამას და მოგვიანებით სთხოვენ, ნანახი რეკლამა გაიხსენონ. რეკლამის გახსენება შესაძლებელია დახმარებით ან მის გარეშე. დახმარების გამოყენების შემთხვევაში რეკლამის გახსენებისას რესპონდენტს ეუბნებიან რეკლამაში ნაჩვენები ბრენდის ან კატეგორიის სახელს.

Ad Request

რეკლამის მოთხოვნა მომხმარებლის პირდაპირი აქტივობის შედეგია, რასაც სარეკლამო სერვერი აფიქსირებს. რეკლამის მოთხოვნა შეიძლება პირდაპირ მომხმარებლის ბრაუზერიდან მოდიოდეს, ან შუამავალი ინტერნეტწყაროდან, როგორიცაა ვებკონტენტის სერვერი.

Ad Serving

სერვერის მიერ რეკლამის მიწოდება საბოლოო მომხმარებლის კომპიუტერისთვის, სადაც ხდება რეკლამის ბრაუზერის მიერ გამოსახვა და/ან ქეშირება. როგორც წესი, რეკლამა მიეწოდება ვებგვერდის ან მესამე მხარის სარეკლამო სერვერის მიერ. რეკლამები შეიძლება ჩართული იყოს გვერდში ან ცალკე მიეწოდოს.

Ad Space

ადგილი საიტზე, რომლის გამოყენებაც შეიძლება რეკლამის განსათავსებლად. საიტზე თითოეული ადგილი ინდივიდუალურად განისაზღვრება. ერთ გვერდზე შეიძლება რამდენიმე სარეკლამო ადგილი არსებობდეს.