ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

SEO ოპტიმიზაცია

ყოველი ერთი წუთის განმავლობაში, მხოლოდ Google-ის საძიებო სისტემაში, დაახლოებით, 3.8 მილიონი ძიება ხორციელდება. დიახ, საძიებო სისტემების გამოყენებით, ყოველ წუთში მილიონობით ადამიანი ეძებს კითხვებზე პასუხს,  სასურველ პროდუქტს, სხვადასხვა ტიპის სერვისებს, უამრავ რამეს. მაშასადამე, გუგლმა ყველაფერი იცის. იცის, რამდენი რამ გვაინტერესებს ადამიანებს ყოველდღიურად და რა სწრაფად გვჭირდება ამ კითხვებზე ადეკვატური და ზუსტი პასუხები. შესაბამისად, საძიებო სისტემა გუგლი ძალიან უფრთხილდება „მაძიებლებს“, პატივს სცემს მათ დროს და მთელ ალგორითმს მათი კომფორტული გამოცდილებისკენ მიმართავს.

მაძიებელთა აბსოლუტური უმრავლესობა  დასმულ შეკითხვაზე პასუხს ძიების შედეგების პირველსავე გვერდზე ათვალიერებს და ძალიან იშვიათად თუ გადადის მეორე და მომდევნო გვერდებზე. მეტსაც გეტყვით, ძიებისას მომხმარებელთა 25%-ზე მეტი საძიებო სისტემაში გამოტანილი პირველივე ბმულით, პირველივე რეზულტატით ინტერესდება და დანარჩენ შედეგებს აღარ ნახულობს. მიზეზი მარტივია, საძიებო სისტემები ცდილობენ, მომხმარებლებს ძებნაში  მინიმალური დრო და ძალისხმევა დახარჯვინონ და დასმულ შეკითხვაზე სრულყოფილი პასუხი პირველსავე გვერდზე შესთავაზონ.

ტექნიკური SEO

ოპტიმიზაცია
⚙️
 • სიღრმისეული ტექნიკური აუდიტი
 • ტექნიკური ხარვეზების გამოვლენა
 • გადაჭრის გზების რეკომენდაციები & აღმოფხვრა

On-Page SEO

ოპტიმიზაცია
✍️
 • საძიებო სიტყვების ანალიზი
 • კონტენტის ოპტიმიზაცია
 • ახალი სტატიების წერა
 • ახალი საძიებო ბაზრების გამოვლენა და ათვისება

Off-Page

ოპტიმიზაცია
🔗
 • Off-page სტრატეგიის შემუშავება
 • კამპანიების ჩატარება დომენის ციფრული ავტორიტეტის გასაზრდელად
 • Google My Business-ის ოპტიმიზაცია

რის მიხედვით ადგენს საძიებო სისტემის ალგორითმი, თუ რომელი ვებგვერდი უნდა გამოიტანოს კონკრეტულ საძიებო სიტყვაზე პირველ, მეორე ან მესამე ადგილას?

ალგორითმი ე.წ. Crawler-ების მეშვეობით ამოწმებს ვებ-გვერდს, წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით განსაზღვრავს, აკმაყოფილებს თუ არა ვებგვერდის ოპტიმიზირების დონე ამ კრიტერიუმებს, რამდენად სჯობს აღნიშნული გვერდი კონკურენტ ვებგვერდებს და შემდგომ უკვე, ამ მონაცემების ანალიზის შედეგად,ანიჭებს ვებგვერდს ადგილს საძიებო სისტემებში.

საძიებო სისტემის ალგორითმისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ვებგვერდი:

 • იტვირთებოდეს სწრაფად;
 • მორგებული იყოს სხვადასხვა მოწყობილობაზე;
 • სტრუქტურა იყოს გამართული;
 • მომხმარებელთა ნავიგაცია იყოს მარტივი და ინტუიტიური;
 • არ ჰქონდეს ტექნიკური ხარვეზები;
 • და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ვებგვერდზე განთავსებული ტექსტური თუ მულტიმედიური ქონთენთი უნდა იყოს უნიკალური, ხარისხიანი, მომხმარებელს აწვდიდეს სასარგებლო და მათთვის რელევანტურ ინფორმაციას.

მაგალითისთვის, თუ ორი, მსგავს ნიშაში მოქცეული ვებგვერდიდან ვებ-გვერდი X აკმაყოფილებს ამ კრიტერიუმებს, ხოლო ვებ-გვერდი Y – არა, გუგლის ალგორითმი უპირატესობას ვებგვერდ X-ს მიანიჭებს, როგორც უფრო რელვანტურ, ხარისხიან და სასარგებლო წყაროს და, შესაბამისად, საძიებო სისტემაში მას პირველ ადგილას განათავსებს. რაც თავისთავად, ნიშნავს იმას, რომ ვებგვერდ X-ს გაცილებით მეტი ტრაფიკი (მომხმარებლების მეტი ნაკადი) ექნება ვებ-გვერდზე, ვიდრე Y-ს. მეტი ტრაფიკი კი მეტ კონვერტაციას მოასწავებს.

SEO ოპტიმიზაცია საძიებო სისტემებში

ოპტიმიზაციის პროცესს, რომელიც მიზნად ისახავს ვებგვერდის საძიებო სისტემებში მოწინავე პოზიციებზე გამოჩენას, SEO – Search Engine Optimization, ანუ საძიებო სისტემების ოპტიმიზაცია ეწოდება.

მეტი თვალსაჩინოებისთვის გაეცანით SEO ოპტიმიზაციის 8 უპირატესობას, რომელსაც შეუძლია, განაპირობოს ბიზნესის წარმატება კონკურენტულ ციფრულ ერაში 👇

ზრდის ბიზნესის სანდოობას

მიიჩნევა, რომ ის ვებგვერდები, რომლებიც საძიებო სისტემებში მოწინავე ადგილებს იკავებს, , მაღალი ხარისხისა და სანდოობის სტანდარტებს პასუხობს, შესაბამისად, იზრდება სანდოობის კოეფიციენტი ამ ბიზნესისადმი.

არ მოითხოვს ბიუჯეტს

თუ ბიზნესი ვებგვერდის ოპტიმიზაციას საკუთარი ძალებით დააპირებს, მას, დროის გარდა, არანაირი სასტარტო ბიუჯეტის გამოყოფა არ დასჭირდება, განსხვავებით სხვა მარკეტინგული სტრატეგიებისგან, როგორიც არის, მაგალითად: PPC (Pay-Per-Click) ედვერთაიზინგი. ვებგვერდის SEO  ხელსაწყოების გამოყენებით ოპტიმიზაციის მთავარი ღირებულება ის არის, რომ საძიებო სისტემის ბოტი 24/7-ზე ამოწმებს დაინდექსებულ გვერდებს და ხელს უწყობს საინტერესო, სასარგებლო და რელევანტური ქონთენთის მოწინავე პოზიციებზე სრულიად უსასყიდლოდ, სწრაფად გამოჩენას.

მიიღეთ SEO აუდიტი უფასოდ

გამოგზავნეთ ვებგვერდის მონაცემები და გაიგეთ თქვენი ბიზნესის პოტენციალი ციფრულ სამყაროში

👉 უფასო SEO აუდიტი

რეკლამა 24/7-ზე

საძიებო სისტემების ოპტიმიზაციის შედეგები არ არის მოქცეული დროის გარკვეულ მონაკვეთში და არ წყვეტს პროგრესს ბიუჯეტის გახარჯვის შემდგომ, განსხვავებით ციფრული რეკლამირების სხვა მოდელებისგან. საძიებო სისტემების ოპტიმიზაციის შედეგად ვებგვერდის მიღწევები ხელმისაწვდომია და სწორი SEO მარკეტინგის შედეგად უმჯობესდება 24/7-ზე.

SEO ოპტიმიზაცია ზრდის PPC კამპანიების წარმატებას

ფასიანი საძიებო სისტემების ედვერთაიზინგი (PPC მოდელი) და SEO არაჩვეულებრივად მუშაობს ერთდროულად. ფასიანი ძიების შედეგებსა და ორგანული ძიების შედეგებში მოწინავე პოზიციებზე ყოფნა დამატებით შესაძლებლობებს აძლევს პოტენციურ მომხმარებლებს, ეწვიონ თქვენს ვებვერდს.

ეხმარება ბიზნესს, მისწვდეს მეტ მომხმარებელს

SEO-ს მეშვეობით ბიზნესს შეუძლია, თავისი სერვისები თუ პროდუქტები მიმართოს არა ერთი, არამედ, ერთდროულად, რამდენიმე მიზნობრივი აუდიტორიისაკენ და, ამ პროცესის ეფექტურად განხორციელების შემთხვევაში, ერთდროულად და თანაბრად მისწვდეს იმ მომხმარებლებს, რომლებსაც შეიძლება, მისი პროდუქცია აინტერესებდეთ.

SEO ოპტიმიზაცია ვებსაიტზე ნავიგაციას ხდის უფრო მარტივს და კომფორტულს

ვებგვერდის საძიებო სისტემების ოპტიმიზაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი ვებგვერდის მოხმარების გამოცდილების გაუმჯობესებაა. ხარისხიანი ქონთენთი, ჩატვირთვის სისწრაფე და მობილურ მოწყობილობებზე მორგებული ვებგვერდი ისევე მნიშვნელოვანია მოხმარებლებისთვის, როგორც საძიებო სისტემების ალგორითმებისთვის.

მეტი გამომწერი სოციალურ ქსელებში

იდეა ძალიან მარტივია – რაც უფრო მეტი ორგანული ტრაფიკი აქვს ვებგვერდს საძიებო სისტემებიდან, მით მეტმა ადამიანმა იცის იმ კომპანიის საქმიანობის/პროდუქტის შესახებ და თუ მომხმარებელი მიიჩნევს, რომ აღნიშნული კომპანია საინტერესო ქონთენთს სთავაზობს აუდიტორიას, მაშინ ეცდება, ყველა შესაძლო წყაროდან მიიღოს ინფორმაცია კომპანიაზე და გაეცნოს მის სიახლეებს. სოციალური ქსელები კი ინფორმაციის გაზიარების ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა. ეს თავის მხრივ დაგეხმარებათ სოციალური მედია მარკეტინგის ეფექტურად მართვაში.

SEO ოპტიმიზაცია, როგორც გრძელვადიანი მარკეტინგული სტრატეგია

ვებგვერდის საძიებო სისტემების ოპტიმიზაცია მოითხოვს რეგულარულ სამუშაოების ჩატარებას ოპტიმალური შედეგების მისაღწევად და რაც მეტი დროის განმავლობაში მიმდინარეობს აღნიშნული სამუშაოები, შედეგიც მით უფრო შთამბეჭდავია. აქედან გამომდინარე, მინიმალური ვადა, ვიდრე კომპანია SEO-ს ჯადოსნობის პირველი შედეგების დანახვას შეძლებს, დაახლოებით, 6 თვეს მოიცავს. მართალია, მოწინავე პოზიციებზე გამოჩენას დრო სჭირდება, თუმცა კარგი ამბავი ის გახლავთ, რომ ამ პოზიციებიდან დაქვეითებასაც არანაკლები დრო სჭირდება (თუ მეტი არა).

კლიპარტში გთავაზობთ ვებ-გვერდის SEO ოპტიმიზაციის სრულ აუთსორსს, სადაც ჩვენი 10+ წლიანი გამოცდილების SEO სპეციალისტები იზრუნებენ თქვენი ვებგვერდის SEO ოპტიმიზაციაზე, შექმნიან თქვენზე მორგებულ სტრატეგიას. ინდივიდუალურად, თქვენს წარმოებასა და ნიშაზე მორგებული ხედვისა და შედეგზე ორიენტირებული მიდგომის დამსახურებით შეძლებთ, სწორი კომუნიკაცია გქონდეთ მომხმარებლებთან, უამბოთ თქვენი წარმოების, პროდუქტისა თუ ხედვების შესახებ, თქვენი ბიზნესი კი მყარ მოწინავე პოზიციებზე დადგეს საძიებო სისტემაში.

👉 გსურთ SEO კონსულტაცია და ვებსაიტის შემოწმება?

ხშირად დასმული კითხვები

SEO მენეჯერები ზრუნავენ სოციალური მედიის, კომპანიის ვებგვერდების, საძიებო სისტემების, ბლოგების, რეკლამირების სხვადასხვა ტიპის გამოყენებაზე, რათა კომპანიის ცნობადობას, მისადმი სანდოობასა და პოზიტიურ პოზიციონიერებას შეუწყონ ხელი. თუმცა პრაქტიკაში ხშირად ჩნდება კითხვები ჩასატარებელ სამუშაოებთან და მოსალოდნელ შედეგებთან დაკავშირებით. ამიტომ, მეტი სიცხადისთვის ვპასუხობთ ხშირად დასმულ კითხვებს:

აუმჯობესებს თუ არა ციფრული რეკლამები SEO შედეგებს?

გუგლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვებსაიტი აქტიური იყოს სხვადასხვა პლატფორმაზე და მოსწონდეს აუდიტორიას, ამიტომ ყურადღებას აქცევს სოციალური ქსელებიდან შამოსულ ვიზიტორებსაც. აკვირდება მათ ქცევას და ხშირად ამის გამოც აწინაურებს გუგლში. შედეგად კი იზრდება ვებსაიტის ტრაფიკი.

რა დრო სჭრიდება შედეგების მიღებას?

რეალურად, ამაზე ზუსტი პასუხის გაცემა შეუძლებელია, ვინაიდან დამოკიდებულია უამრავ ფაქტორზე, როგორებიცაა: კონკურენცია, გუგლის ალგორთიმის გაანხლება,  ბიზნესის აქტიურობა სოციალურ ქსელებში და ა.შ.

თუმცა ქართულ ბაზარზე საშუალოდ პირველად შედეგების გენერირებას დაახლეობით 3-6 თვემდე სჭირდება.

რა მეთოდით მუშაობს კლიპარტი?

კლიპარტისთვის მნიშვნელოვანია ოპტიმიზაციის სამუშაოები ეთიკური და საუკეთესო პრაქტიკების მიხედვით განხორციელდეს. ამიტომ ხელმძღვანელობს ე.წ “White-hat” პრაქტიკით, რაც გულისხმობს გუგლის მიერ რეკომენდებული ცვლილებების განხორციელებას ვებსაიტზე. 

სერვისები

NEWS CMS

მედიამარკეტინგი

კონტენტ მარკეტინგი

სოციალური მედიის მენეჯმენტი

ციფრული რეკლამირება