ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

სოციალური მედია მენეჯმენტი

სოციალური მედიის მართვის პროფესიონალურ მომსახურება, რომლის მიზანია ბრენდის ცნობადობისა და კონვერტაციების გენერირება, საბოლოოდ კი დასახული ბიზნეს ამოცანების მიღწევა.

👉 კლიპარტი მეტას ბიზნეს პარტნიორია

მეტას ოფიციალური პარტნიორი
 • არხების სტრატეგიის რელევანტურობის განსაზღვრა
 • არხებზე განთავსებული კონტენტის ანალიზი (ტექსტური, ვიზუალური) 
 • არხების სარეკლამო ძრავების ანალიზი (Business & Ad manager)
 • სოციალური მედია სტრატეგიის ან და დამკვეთის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე სოციალური არხების განახლება
 • არხების განახლება ფოტო, ვიდეო ან სხვა რელევანტური მასალით
 • არხების მონიტორინგი და შეუსაბამო კომენტარების, მასალებისა და Spam კონტენტის წაშლა
 • კონტენტის კვლევა, სტრატეგიულ ხედვასთან შესაბამისობის ანალიზი
 • კონტენტის შექმნა (ტექსტური, ვიზუალური)
 • დაგეგმვა და კალენდრული გრაფიკების შედგენა
 • გამოხმაურებისა და უკუშედეგის ანალიზი
 • სოციალური არხების ვიზუალური ბრენდინგი კომპანიის ბრენდ სახელმძღვანელოს მიხედვით (Brandbook)
 • სოციალური არხების საინფორმაციო, საიმიჯო ან და კამპანიის პორტებისთვის ვიზუალური მასალის დამზადება კომპანიის ბრენდინგის მიხედვით
 • სარეკლამო კრეატივების დამზადება
 • აქციებისა და სიახლეებისთვის არტების დამზადება
 • დასმული მიზნებიდან გამომდინარე, კამპანიის სტრატეგიის განსაზღვრა, განხორციელება და მონიტორინგი (გვერდზე ჩართულობის ზრდა, კონკრეტულ მესიჯებზე მაქსიმალური წვდომის უზრუნველყოფა)
 • მიზნობრივი აუდიტორიის განსაზღვრა
 • მომხმარებელთა ქცევის ანალიზი
 • რემარკეტინგი
 • წარმოებული სარეკლამო კამპანიების ანალიტიკა და რეპორტინგინ
 • სოციალურ მედია არხებზე აქტიურობისა და ჩართულობის ანალიზი
 • ყველა მნიშვნელოვანი პარამეტრის მიხედვით, არხებზე განთავსებული შინაარსის (content) ანალიზი
 • ანალიტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით, ჩართულობის გაზრდისთვის რეკომენდაციების მომზადება
 • ყოველთვიური ანგარიშების მომზადება

სერვისები

NEWS CMS

მედიამარკეტინგი

კონტენტ მარკეტინგი

ციფრული რეკლამირება

SEO ოპტიმიზაცია